Verzekering

Vereniging 55+ Helvoirt heeft een bedrijvencompactpolis lopen bij Interpolis. Al onze verzekeringen, een inventaris-, voorraad- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vallen onder deze polis. In deze laatste verzekering is de aansprakelijkheid meegenomen van onze leden in de hoedanigheid van lid van Vereniging 55+ Helvoirt, voor zover men niet elders voor aansprakelijkheid verzekerd is.

Wat te doen bij schade lees je onder “hulp bij schade”.