Woonvisie Vught

De gemeente Vught is bezig met een nieuwe woonvisie. Daarin komt te staan hoeveel woningen er gebouwd moeten worden en voor welke doelgroepen. Deze woonvisie vormt de basis voor afspraken met de woningcorporaties en huurdersverenigingen. Nieuw is de relatie tussen wonen en zorg. Ook komt de kwaliteit van de woonomgeving aan bod.

De gemeente heeft het adviesbureau Companen opdracht gegeven om de woonvisie op te stellen. Deze borduurt voort op de bestaande woonvisie. Op donderdag 22 april waren er twee online bijeenkomsten. Een met woningmarktpartijen zoals woningcorporaties, makelaars en diverse bewonersorganisaties en een met zorgorganisaties, welzijnspartijen en woningcorporaties. Het leverde een heel geanimeerde discussie op, waar de tijd echt voor nodig was. Van Ouderen Samen deden Anneke van Wijmen en Koos van der Zouwe daaraan mee.

Wij hebben benadrukt dat er meer geschikte en betaalbare woningen voor ouderen gebouwd moeten worden. Ouderen wonen vaak in (te) grote huizen, maar verhuizen niet omdat er in Vught geen voor senioren geschikte woningen beschikbaar zijn. Er is een grote behoefte aan middeldure huur- en koopappartementen. Alle deelnemers vonden Vught overigens zeer leefbaar met veel groen. Er kwam verder naar voren dat het wenselijk is dat in een wijk niet uitsluitend ouderen wonen, maar ook jongeren zodat er op een natuurlijke manier een soort van ‘burenhulp’ kan plaatsvinden.

U kunt ook uw mening geven over het wonen in Vught. Ga daarvoor naar https://vught.nl/praat-mee-over-de-nieuwe-woonvisie.
U kunt een enquête invullen of meedoen aan een korte online peiling http://www.companen.nl/onderzoek/inwonerpeilingvught

Het is belangrijk dat veel ouderen zich laten horen over wonen in Vught.

Met vriendelijke groet namens Ouderen Samen