Theatervoorstelling over dementie

De dorpen van de gemeente Haaren tellen op dit moment samen zo’n 250 inwoners met dementie. Gemiddeld genomen vragen zij per persoon zo’n 20 uur per week aan zorg en aandacht. Verwacht wordt dat er rond 2040 zo’n 600 inwoners dementie hebben en dat zij samen een beroep zullen doen op ongeveer 1300 mantelzorgers.

Deze toename van het aantal mensen met dementie vraagt absoluut onze aandacht. We krijgen er immers allemaal mee te maken, hetzij in onze directe omgeving, hetzij in de buurt, binnen onze vereniging of gewoon in een winkel. Het ideaal is dat mensen met dementie en hun families een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden en overal aan mee kunnen doen, zolang als dat mogelijk is. Dat vraagt van ieder van ons een positieve benadering. Maar hoe doe je dat?

“Strepen op het Raam”

De bewustwording rondom dementie vergroten en de discussie openen over de urgentie van een dementievriendelijke samenleving is iets waar de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren voor staat. Dat doet zij bepaald niet alleen, want dit geldt ook voor Stichting Zet, de Brabantse organisatie die zich op allerlei manieren inzet voor een Dementievriendelijk Brabant. Stichting Zet heeft

in samenwerking met De Kwekerij Theaterproducties ‘Strepen op het raam’ ontwikkeld, een lichtvoetige theatervoorstelling over dementie.

De voorstelling laat de verwarring en twijfel zien waarmee zowel de persoon met (beginnende) dementie zelf als zijn naasten geconfronteerd worden. Eerst lijkt het om ‘gewone’ vergeetachtigheid te gaan, maar als vader zichzelf steeds vaker in de problemen brengt wordt de ernst van de situatie duidelijk. De voorstelling is licht-melancholisch van toon, maar heeft ook oog voor de absurde momenten die deze ziekte met zich meebrengt. Zowel thuis, als in contact met de buitenwereld.

De voorstelling duurt 30 minuten en wordt gevolgd door een nagesprek waarin deskundigen van Stichting Zet hun kennis en ervaring delen, zodat alle aanwezigen concreet aan de slag kunnen om hun eigen omgeving dementievriendelijk te maken.

Uitgave boekje

Op verzoek van de werkgroep heeft Carry Dirkx een aantal mensen geïnterviewd die allemaal direct te maken hebben met dementie. Deze artikelen zijn gepubliceerd, maar nu ook – met steun van de gemeente – samengevoegd in een handzaam boekje. Dit boekje, dat ook allerlei tips én adressen bevat zal voorafgaand aan de theatervoorstelling worden gepresenteerd en nadien aan alle belangstellenden worden uitgereikt.

Praktische informatie:

De werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren organiseert samen met Zorgstichting ‘t Heem, waartoe onder meer Haarensteyn en de Leyenhof ressorteren, deze bijzondere avond op donderdag 26 september in den Domp te Haaren. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur en einde 21.30 uur. De toegang en de koffie of thee zijn gratis. U bent meer dan welkom!