Team ouderenadviseurs Ouderen Samen uitgebreid

Op maandag 11 april 2022 ontvingen 10 vrijwilligers het certificaat van de training ouderenadvies uit handen van trainer Moniek van Oss van Farent en voorzitter van Ouderen Samen, Anneke van Wijmen. Enkele ervaren collega’s en fotograaf Joke Postma waren daarbij aanwezig om dit heuglijke feit een extra feestelijk tintje te geven.

Zij zijn klaar om dat wat ze hebben geleerd in de praktijk te gaan brengen. Ze zullen eerst een keer met een ervaren collega op huisbezoek gaan.

Huisbezoeken

Zodra de nieuwe collega’s de nodige ervaring hebben opgedaan met huisbezoeken en gesprekken met ouderen gaan ze de training onafhankelijke cliëntondersteuning volgen. De praktijk heeft uitgewezen dat inwoners die na een ouderenadvies zijn aangewezen op een voorziening van de WMO graag verder gaan met dezelfde vrijwilliger. Ze hebben  aan die persoon hun verhaal al verteld en er een vertrouwensband is opgebouwd. Cliëntondersteuning sluit dan naadloos aan op ouderenadvies.

Vraaggericht

De ouderenadviseurs en cliëntondersteuners gaan uit van vragen die de oudere heeft. Die vraag wordt verkend en eventuele onderliggende vragen komen ook aan bod.

Ouderen worden in deze tijd geacht zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Het is daarbij  belangrijk dat ze de weg weten als sommige zaken moeilijk worden. Denk hierbij aan iemand die vanwege gezondheidsproblemen zijn rijbewijs moet inleveren en die toch mee wil blijven doen. Het is fijn dat er laagdrempelige oplossingen zijn voor vervoer, zoals AutoMaatje en de Seniorenbus. Al veel inwoners hebben de weg naar deze voorzieningen gevonden.

Eenzaamheid

Tijdens een huisbezoek kan ook aan de orde komen dat er sprake is van eenzaamheid of armoede. Dan is het fijn dat ouderenadviseurs met de ouderen hierover kunnen praten en mee kunnen denken hoe deze problemen te verlichten. Er zijn veel mogelijkheden om contacten met anderen te hebben, maar de drempel om er op af te stappen is vaak hoog.

Er bestaan regelingen die het mogelijk maken voor mensen die heel weinig te besteden hebben om een tegemoetkoming te krijgen in bepaalde terugkerende kosten zoals gemeentelijke belastingen. De ouderenadviseurs reiken mogelijkheden aan; de ouderen blijven zelf regie houden en maken zelf de keuze of en hoe ze gebruik maken van de aangereikte mogelijkheden.

Mocht er sprake van zijn van ernstige problematiek dan kan de ouderenadviseur met toestemming van de oudere doorverwijzen naar professionele hulp. Ouderenadviseurs blijven namelijk vrijwilligers en treden niet op als hulpverleners.

Belangstelling voor een bezoek van een ouderenadviseur of onafhankelijk cliëntondersteuner? Uw privacy is gewaarborgd en ouderenadvies en cliëntondersteuning zijn gratis. Bel naar Welzijn Vught 073 656 5350 en vraag contact met een ouderenadviseur van Ouderen Samen of stuur een mail naar info@ouderensamen.nl