Stem op het Bankske!

 

In de vorige editie van ‘t hofblad schreven we het al: samen met Stichting Plein Helvoirt én DEH [Coöperatie Duurzame Energie Haaren] doet onze Vereniging een poging om een idee van Cor de Jong te realiseren. Het gaat om een ‘bankske’ dat onszelf, maar ook vele bezoekers van ons mooie dorp de kans moet bieden om lekker bij te buurten én nieuws over ons mooie dorp aan de weet te komen. Tegelijkertijd zal het ‘bankske’ eenieder herinneren aan het gegeven dat Helvoirt niet langer dorpskern is van de gemeente Haaren, maar juist van Vught.

De Rabobank Clubkas Campagne biedt een goeie mo-gelijkheid om voldoende gelden te vergaren om dit doel te bereiken. Maar dan hebben we wel jouw stem no-dig!

Als lid van de Rabobank ontvang je een uitnodiging om vanaf 27 september te stemmen. Doe dit op zowel Vereniging 55+ als op Coöperatie Duurzame Energie Haaren én op Stichting Plein Helvoirt. (Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan nu jouw lidmaatschap aan, zodat je straks jouw stem uit kunt brengen…) Dankzij je dubbele voorkeurstem kun je op deze wijze in totaal 4 stemmen geven aan het ‘bankske’.

Het is de bedoeling dat het ‘bankske’ door dorpsgeno-ten wordt verfraaid en dat het een oplaadpunt én een plattegrond van dorp en omgeving zal bevatten en na-tuurlijk dat het er op 1 januari 2021 zal staan.

Een van de mooiste kenmerken van Helvoirt is dat het de kracht van verbinding kent. Dat heeft al tot bijzon-dere resultaten geleid, denk bijvoorbeeld aan het Hel-voirThuis. Doe je via jouw 4 stemmen mee om op-nieuw een prachtig doel te realiseren?