Reconstructie Torenstraat

De werkzaamheden in de Torenstraat hebben een flinke periode van steeds een gedeeltelijke afsluiting tot gevolg. Het kaartje laat de fasering zien.