Ouderenadviseur bij Ouderen Samen

Ervaringen van een ouderenadviseur, sinds 2018 vrijwilliger

Namens Ouderen Samen schrijven we inwoners van de gemeente Vught vanaf 75 jaar aan en nodigen hen uit voor een gesprek of huisbezoek. In zo’n gesprek geven we informatie over voorzieningen. Dit kan gaan over lokale voorzieningen in de gemeente of algemeen geldende voorzieningen. De benaderde personen geven zelf aan of ze op deze uitnodiging ingaan. Soms willen mensen alleen een informatiemap. Deze geven we dan af met de aantekening erbij dat ze altijd contact op kunnen nemen als dat nodig is.

Laat je op tijd informeren

Daarnaast vragen we iedereen om aan te geven, via telefoon of e-mail, of ze gebruik willen maken van een huisbezoek of persoonlijk gesprek. In de praktijk merk ik dat als dit telefonisch gebeurt er vaak naar voren komt dat een huisbezoek meerwaarde heeft. Er hoeft niet iets aan de hand te zijn, een gesprek kan ook een preventieve werking hebben, zodat je weet waar je in de toekomst aan kan kloppen voor hulp of activiteiten bijvoorbeeld. Mijn ervaring is dat mensen dit erg prettig vinden. Ook vinden mensen het soms jammer dat ze deze informatie nu pas ontvangen, omdat het eerder van pas was gekomen.

Boven 75 jaar of eerder als je wilt

Ouderen Samen werkt wijkgericht, dit betekent dat de inwoners van elke wijk gemiddeld om de 4 à 5 jaar aan de beurt zijn om benaderd te worden. Hierdoor kan het zijn dat we mensen pas op latere leeftijd bereiken, omdat hun wijk dan pas aan de beurt is. Dat kan jammer zijn en daarom wil ik hier nog eens benadrukken dat Ouderen Samen er is voor alle inwoners van 55 jaar en ouder. Je bent altijd welkom om een beroep te doen op ons. Na de Coronatijd is er weer ruimte om in persoonlijke gesprekken informatie te verstrekken, samen naar vragen te kijken en naar oplossingen te zoeken.

Ik nodig iedereen van harte uit om hier gebruik van te maken.

Naast ouderenadviseur ben ik ook cliëntenondersteuner bij Ouderen Samen. Mocht er bijvoorbeeld in een gesprek naar voren komen dat het nodig is om een beroep te doen op een voorziening vanuit de WMO, dan kan ik hierbij ondersteuning bieden.

Wil je ook graag informatie en advies?

Kijk op onze website wat er mogelijk is. En laat het ons weten als je informatie nodig hebt om goed geïnformeerd ouder te worden in Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

Kees van de Wouw

www.ouderensamen.nl
email: info@ouderensamen.nl

telefoon: 073-6565350