op zoek naar ouderenadviseurs / cliëntondersteuners

Ouderen Samen is op zoek naar ouderenadviseurs/cliëntondersteuners, enthousiaste 55-plussers, die senioren in Vught, Helvoirt en Cromvoirt willen bezoeken en adviseren over uiteenlopende onderwerpen.

Heel wat vragen
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en moeten meer zelf regelen. Stichting Ouderen Samen wil senioren ondersteunen om zo lang mogelijk prettig en zelfstandig te blijven wonen. Het is begrijpelijk dat hierover heel wat vragen zijn. Daarom zoeken we nieuwe vrijwilligers ter uitbreiding van het team ouderenadviseurs / cliëntondersteuners.

Wie zijn de vrijwilligers?
Ouderenadviseurs bezoeken senioren thuis in Vught, Helvoirt en Cromvoirt.
Je luistert en vraagt door om de vraag van de oudere duidelijk te krijgen.
Je informeert, adviseert en activeert de senioren om gebruik te maken van de regelingen en voorzieningen die aansluiten op hun vraag (ouderenadvies).
Daar waar nodig ondersteun je hen bij het aanvragen hiervan en het keukentafelgesprek (cliëntondersteuning). Je maakt een beknopt verslag van het huisbezoek en koppelt dat later terug naar de oudere.

Wat vragen wij van onze ouderenadviseurs en cliëntondersteuners?
Interesse in de doelgroep ouderen, goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden, empathisch vermogen, stressbestendigheid, kunnen omgaan met feedback, vraaggericht te werk kunnen gaan, beschikbaarheid overdag voor gemiddeld 4 uur per week, bereidheid tot het bieden van continuïteit voor een langere periode, bereidheid tot deelname aan overleg en bijscholings-bijeenkomsten.

Wat bieden wij?
Een hecht team van ouderenadviseurs en cliëntondersteuners, de mogelijkheid om zelfstandig je uren in te delen, professionele ondersteuning en organisatie; tweemaandelijks overleg/intervisie, onkostenvergoeding, opleiding, bijscholing en een vrijwilligersverzekering (afgesloten door de Gemeente).

Opleiding tot ouderenadviseur/cliëntondersteuner
Nieuwe vrijwilligers starten zodra het kan ivm corona met een (gratis)
opleiding tot ouderenadviseur van 5 dagdelen. Alvorens zelf op huisbezoek
te gaan loop je een keer mee met een ervaren vrijwilliger. Als je eenmaal
goed ingewerkt bent als ouderenadviseur komt na verloop van tijd een
vervolgopleiding voor cliëntondersteuner.

Interesse in het vrijwilligerswerk werk van ouderenadviseur /cliëntondersteuner?
Aanmelden voor een kennismakingsgesprek met voorzitter Anneke van Wijmen en de projectleider ouderenadvies en/of cliëntondersteuning kan per e-mail via
info@ouderensamen.nl.
Je krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek. Informatie over dit vrijwilligerswerk bij Kees van de Wouw (06 1479 6759) of Harrie van der Aa (06 2940 6038)