Nieuws vanuit het GeheugenCafé

Beste belangstellende,

Het is weer enige tijd geleden dat we iets van ons lieten horen.
Na een prachtige winterweek is de winter druk bezig om plaats te maken voor de lente! Wat snakken we er naar om iedereen weer te kunnen ontmoeten.

Helaas kan het GeheugenCafé van 3 maart a.s. in Het HelvoirThuis niet doorgaan. Ons geduld wordt behoorlijk op de proef gesteld. Het is niet anders.

We hebben wel informatie van Alzheimercafé Regio Zuidoost Brabant (YouTube opnames) die we mogen delen en die je op elk gewenst moment kunt bekijken, echt de moeite waard:

1. Een interview met een huisarts uit Oirschot over wat een huisarts kan betekenen bij iemand die dementie krijgt,
zie https://www.youtube.com/watch?v=JDYOd1ZAGhM&feature=youtu.be

2.Professionele ondersteuning na de diagnose dementie. Interview met Sascha van Delft, wijkverpleegkundige bij Buurtzorg, zie https://www.youtube.com/watch?v=NNT89SrubpU

3.In gesprek met een naaste. In gesprek met Wil van de Ven, partner en mantelzorger van Antonet.
Zie https://www.youtube.com/watch?v=rv2DGX3_1pY

4.De rol van de notaris bij dementie. Het komt vaak voor dat iemand met dementie steeds meer een beroep moet doen op de partner, familie of naasten. Ook is er kans dat deze persoon afhankelijk wordt van anderen voor beslissingen wat betreft financiële zaken. Als dit moeilijk wordt of niet meer lukt, wie behartigt dan de belangen van degene met dementie? Op welke manier kun je wensen en behoeften laten vastleggen? Wat zijn de mogelijkheden en bij wie kun je terecht met deze vragen? Wat houden volmacht, levenstestament, bewind voering en mentorschap in? Zoek je een antwoord op één van deze vragen? Of heb je andere vragen over juridische of financiële zaken rondom dementie? Bekijk dan de online uitzending van het Alzheimer Café. Notaris Stijn Marks uit Oirschot legt uit hoe het zit.
Deze uitzending (24 februari a.s.) is een samenwerking tussen Alzheimer Café B.O.S. en Alzheimer Café Eindhoven.
Heeft u zich al eerder aangemeld voor een online uitzending, dan ontvangt u automatisch de link voor de uitzending van februari. Opnieuw aanmelden is dan dus niet nodig. Bent u een nieuwe bezoeker? Of twijfelt u of u staat geregistreerd?
Mail dan naar alzheimercafe.bos@alzheimervrijwilligers.nl of bel Jan Verbeek 06-41546859

Zou je het op prijs stellen als GeheugenCafé Vught ook een bijeenkomst via YouTube organiseert zo lang er sprake is van een lockdown? Zo ja, laat het ons weten, dan gaan wij er werk van maken! 

Het eerstvolgende Geheugencafé staat gepland voor woensdag 14 april in WZC Theresia. Of dit door kan gaan hangt uiteraard van de dan geldende corona maatregelen af.

We houden jullie op de hoogte.  Gezondheid gaat voor alles, houd nog even vol.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep GeheugenCafé Vught, Helvoirt, Cromvoirt: Marianne van Boxtel, Henriëtte van Lamoen, Fred de Man, Edward de Vries, Anneke van Wijmen