Jo van Riel-Verstijnen in het zonnetje gezet

Jo van Riel-Verstijnen (73) uit Helvoirt is tijdens de kerstviering van onze club in het zonnetje gezet. Reden hiervan is haar jarenlange inzet bij de activiteitencommissie van Vereniging 55 + Helvoirt en nog meer bij andere clubs waar zij zich als bestuurslid inzette voor de club. De Helvoirtse werd voor de oorkonde voorgedragen door Vereniging 55+ Helvoirt. Jo van Riel ontving de oorkonde van verdiensten van de gemeente Haaren uit handen van locoburgemeester Adrienne Verschuren. Ruim honderd leden van Vereniging 55+ Helvoirt, familieleden, kinderen en kleinkinderen waren getuige van dit eerbetoon aan een rasechte bestuurder met een lange staat van dienst bij het vrijwilligerswerk.

Al heel jong zat de dame in het bestuur van de toenmalige KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren). Zij herinnert zich nog haar aanmelding als 15 jarige als aspirant-lid bij deze club. Jo: “Een jaar later werd ik pas echt lid”. Later trad Jo van Riel toe tot het bestuur van de KVO. Ruim 9 jaar verzorgde zij het secretariaat van deze ijverige club bekend als de Katholieke Vrouwen Organisatie.
Sinds 1978 tot op heden is zij actief als lector begrafenissen bij de Nicolaaskerk. Toch een staat van dienst van al ruim 42 jaar. Daarnaast meldde zij zich 30 jaar geleden aan bij het Nicolaaskoor van de Nicolaaskerk. Tot op heden bezoekt zij trouw de repetities en de vieringen in de kerk waarbij het koor de zang verzorgt.

Activiteitencommissie
Voor Vereniging 55+ Helvoirt zette de geƫerde bewoner van Helvoirt zich al 15 jaar in voor de activiteitencommissie. Het is een groep mensen die allerlei activiteiten op de rit zet om de 55 plussers in Helvoirt te stimuleren actief te blijven maar ook te kunnen laten deelnemen aan busreizen, tuinen bezoek, kaartavonden, hobbyzaken, fietstochten en meer.
Totaal verrast onderging de geboren en getogen Helvoirtse de uitreiking van de oorkonde door de locoburgemeester Adrienne Verschuren. In haar slotwoord gaf Jo van Riel toe te stoppen met de activiteiten voor Vereniging 55+ Helvoirt omdat zij de leden niet meer kon helpen. Een warm applaus ontving de dit jaar verhuisde dame, van het buitengebied van Helvoirt naar het centrum van dit prachtige dorp, voor haar om-vangrijke reeks aan vrijwilligerswerk. Met enige emotie in haar stem sloot Jo van Riel af met : “Het doet me deugd dat mijn kinderen, mijn kleinkinderen en familie door hun aanwezigheid deze feestelijkheid extra inhoud geven.”

Christ Pijnenburg