75 jaar bevrijding

                     

Beste 55+-er,

Zoals u mogelijk al hebt kunnen lezen gaat de kern Helvoirt tussen 19 en 27 oktober a.s. het feit herdenken dat wij 75 jaar geleden zijn bevrijd na een bezetting van 5 jaar. Ongetwijfeld ook zullen er onder de lezers mensen zijn, die dit van nabij zelf hebben meegemaakt en daarover willen vertellen, zodat hun ervaringen ook voor het nageslacht bewaard kunnen blijven. Uw medewerking wordt daarom bijzonder op prijs gesteld, want we mogen nooit vergeten.

Ook de jeugd moet beseffen wat onderdrukking/onvrijheid doet met mensen. Wat het is als je elkaar niet meer kunt vertrouwen, hoe het is om in angst te leven, hoe het is als je je vrienden weg ziet voeren en ze nooit meer terug ziet. Jongeren hebben vooral beelden van films in hun achterhoofd, als het over oorlog gaat. En dat zijn dan vaak de bravourescenes en de stoere verhalen. Door jullie verhalen zou de jeugd meer begrip kunnen krijgen wat oorlog betekent en hoe ontwrichtend het is..

In het kader van onze herdenkingen hebben we ook contact gehad met de Dr. Landmanschool. Deze school is zeer positief en wil graag hieraan haar medewerking verlenen. Met hen hebben we afgesproken dat de leerlingen van de groepen 3 en 4 tekeningen gaan maken, de leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan gedichten maken en die van de groepen 7 en 8 willen interviews gaan afnemen bij ouderen.

Het is de bedoeling dat leerlingen van deze laatste groepen in groepjes van 2 of 3 kinderen onder begeleiding van een ouder of groepsleerkracht met u een gesprek hebben over hetgeen u hebt meegemaakt. Dit kan gebeuren op de basisschool (is in het HelvoirThuis), maar zou ook bij u thuis mogen. Dit zal plaatsvinden in de week van 21 t/m 25 oktober en dan tijdens de schooluren.

Wij zouden graag weten welke van de lezers hieraan hun medewerking wil verlenen om met deze kinderen in gesprek te gaan. Aan het einde van de week worden de verhalen verzameld en gebundeld.

Wilt u hieraan mee werken, dan verzoeken wij u onderstaande strook in te (laten) vullen en voor 1 oktober af te geven bij een van de hieronder genoemde adressen. U mag ook uw gegevens mailen of telefonisch contact opnemen.

Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, geven wij dit door aan de Dr. Landmanschool, waarna zij met u contact opnemen over het door u gewenste tijdstip.

Namens de werkgroep,

Ans Beijens, Schilderstraatje 25, Helvoirt, tel. 643777, email: beijens@home.nl
Joseph Pennings, Raamse Loop 7, Helvoirt, tel. 642022, email: jfpennings@kpnmail.nl