Museum Plus Bus en Vier het leven

Stichting Vier het Leven heeft, in samenwerking met de Museum Plus Bus, enkele bijzondere uitjes georganiseerd. De Museum Plus Bus haalt mensen op om mee te gaan naar een museum. U rijdt ‘s ochtends samen in een luxe touringcar naar een prachtig museum. Daar wordt u hartelijk ontvangen met een kopje koffie of thee. De rondleiders halen u daarna op voor een speciale rondleiding langs alle topstukken uit het museum. Na de rondleiding is er tijd voor de lunch, waarna het mogelijk is nog zelfstandig door het museum te wandelen. Aan het eind van de middag brengt de bus u weer naar huis.

Kosten €15,inclusief vervoer, entreekaartje, rondleiding, begeleiding, koffie/thee en lunch.

Zoals u gewend bent (als u vaker met Vier het leven heeft deelgenomen aan een activiteit) wordt u thuis opgehaald om gezamenlijk naar de opstapplaats van de bus te rijden. Na afloop wordt u weer thuis gebracht.

In september zijn er nog de volgende bezoeken:

18 september Gemeente museum in Den haag

19 september Zeeuws museum in Middelburg

25 september Openluchtmuseum in Arnhem

Telefonisch aanmelden via 035 / 5245156. Voor informatie Crista Schuurmans 643391

Andere datum ‘Klassiek met Kees’

Als bezoeker van ‘Klassiek met Kees’ was je afgelopen seizoen gewend aan de
4e donderdag van de maand. Helaas is de ruimte op die middagen echter niet langer beschikbaar. Vandaar dat de eerstvolgende bijeenkomst nu staat gepland op maandag 23 september. De overige data vind je onder het kopje ‘activiteiten’.

Helden achter de voordeur

Een boekje met 9 inspirerende verhalen over de casemanager dementie.

Uit de verhalen in dit boekje komt nadrukkelijk naar voren waarom deze helden onmisbaar zijn voor mensen met dementie, mantelzorgers én professionals.
En hoe belangrijk het is om bij de ziekte dementie te kunnen rekenen op een
zorgverlener met tijd voor een kop koffie om te vragen hoe het écht met iemand gaat.

uitgave: Alzheimer Nederland

Download het hier: Helden-achter-voordeur

Theatervoorstelling over dementie

De dorpen van de gemeente Haaren tellen op dit moment samen zo’n 250 inwoners met dementie. Gemiddeld genomen vragen zij per persoon zo’n 20 uur per week aan zorg en aandacht. Verwacht wordt dat er rond 2040 zo’n 600 inwoners dementie hebben en dat zij samen een beroep zullen doen op ongeveer 1300 mantelzorgers.

Deze toename van het aantal mensen met dementie vraagt absoluut onze aandacht. We krijgen er immers allemaal mee te maken, hetzij in onze directe omgeving, hetzij in de buurt, binnen onze vereniging of gewoon in een winkel. Het ideaal is dat mensen met dementie en hun families een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden en overal aan mee kunnen doen, zolang als dat mogelijk is. Dat vraagt van ieder van ons een positieve benadering. Maar hoe doe je dat?

“Strepen op het Raam”

De bewustwording rondom dementie vergroten en de discussie openen over de urgentie van een dementievriendelijke samenleving is iets waar de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren voor staat. Dat doet zij bepaald niet alleen, want dit geldt ook voor Stichting Zet, de Brabantse organisatie die zich op allerlei manieren inzet voor een Dementievriendelijk Brabant. Stichting Zet heeft

in samenwerking met De Kwekerij Theaterproducties ‘Strepen op het raam’ ontwikkeld, een lichtvoetige theatervoorstelling over dementie.

De voorstelling laat de verwarring en twijfel zien waarmee zowel de persoon met (beginnende) dementie zelf als zijn naasten geconfronteerd worden. Eerst lijkt het om ‘gewone’ vergeetachtigheid te gaan, maar als vader zichzelf steeds vaker in de problemen brengt wordt de ernst van de situatie duidelijk. De voorstelling is licht-melancholisch van toon, maar heeft ook oog voor de absurde momenten die deze ziekte met zich meebrengt. Zowel thuis, als in contact met de buitenwereld.

De voorstelling duurt 30 minuten en wordt gevolgd door een nagesprek waarin deskundigen van Stichting Zet hun kennis en ervaring delen, zodat alle aanwezigen concreet aan de slag kunnen om hun eigen omgeving dementievriendelijk te maken.

Uitgave boekje

Op verzoek van de werkgroep heeft Carry Dirkx een aantal mensen geïnterviewd die allemaal direct te maken hebben met dementie. Deze artikelen zijn gepubliceerd, maar nu ook – met steun van de gemeente – samengevoegd in een handzaam boekje. Dit boekje, dat ook allerlei tips én adressen bevat zal voorafgaand aan de theatervoorstelling worden gepresenteerd en nadien aan alle belangstellenden worden uitgereikt.

Praktische informatie:

De werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren organiseert samen met Zorgstichting ‘t Heem, waartoe onder meer Haarensteyn en de Leyenhof ressorteren, deze bijzondere avond op donderdag 26 september in den Domp te Haaren. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur en einde 21.30 uur. De toegang en de koffie of thee zijn gratis. U bent meer dan welkom!

Stem op het Bankske!

 

In de vorige editie van ‘t hofblad schreven we het al: samen met Stichting Plein Helvoirt én DEH [Coöperatie Duurzame Energie Haaren] doet onze Vereniging een poging om een idee van Cor de Jong te realiseren. Het gaat om een ‘bankske’ dat onszelf, maar ook vele bezoekers van ons mooie dorp de kans moet bieden om lekker bij te buurten én nieuws over ons mooie dorp aan de weet te komen. Tegelijkertijd zal het ‘bankske’ eenieder herinneren aan het gegeven dat Helvoirt niet langer dorpskern is van de gemeente Haaren, maar juist van Vught.

De Rabobank Clubkas Campagne biedt een goeie mo-gelijkheid om voldoende gelden te vergaren om dit doel te bereiken. Maar dan hebben we wel jouw stem no-dig!

Als lid van de Rabobank ontvang je een uitnodiging om vanaf 27 september te stemmen. Doe dit op zowel Vereniging 55+ als op Coöperatie Duurzame Energie Haaren én op Stichting Plein Helvoirt. (Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan nu jouw lidmaatschap aan, zodat je straks jouw stem uit kunt brengen…) Dankzij je dubbele voorkeurstem kun je op deze wijze in totaal 4 stemmen geven aan het ‘bankske’.

Het is de bedoeling dat het ‘bankske’ door dorpsgeno-ten wordt verfraaid en dat het een oplaadpunt én een plattegrond van dorp en omgeving zal bevatten en na-tuurlijk dat het er op 1 januari 2021 zal staan.

Een van de mooiste kenmerken van Helvoirt is dat het de kracht van verbinding kent. Dat heeft al tot bijzon-dere resultaten geleid, denk bijvoorbeeld aan het Hel-voirThuis. Doe je via jouw 4 stemmen mee om op-nieuw een prachtig doel te realiseren?

75 jaar bevrijding

                     

Beste 55+-er,

Zoals u mogelijk al hebt kunnen lezen gaat de kern Helvoirt tussen 19 en 27 oktober a.s. het feit herdenken dat wij 75 jaar geleden zijn bevrijd na een bezetting van 5 jaar. Ongetwijfeld ook zullen er onder de lezers mensen zijn, die dit van nabij zelf hebben meegemaakt en daarover willen vertellen, zodat hun ervaringen ook voor het nageslacht bewaard kunnen blijven. Uw medewerking wordt daarom bijzonder op prijs gesteld, want we mogen nooit vergeten.

Ook de jeugd moet beseffen wat onderdrukking/onvrijheid doet met mensen. Wat het is als je elkaar niet meer kunt vertrouwen, hoe het is om in angst te leven, hoe het is als je je vrienden weg ziet voeren en ze nooit meer terug ziet. Jongeren hebben vooral beelden van films in hun achterhoofd, als het over oorlog gaat. En dat zijn dan vaak de bravourescenes en de stoere verhalen. Door jullie verhalen zou de jeugd meer begrip kunnen krijgen wat oorlog betekent en hoe ontwrichtend het is..

In het kader van onze herdenkingen hebben we ook contact gehad met de Dr. Landmanschool. Deze school is zeer positief en wil graag hieraan haar medewerking verlenen. Met hen hebben we afgesproken dat de leerlingen van de groepen 3 en 4 tekeningen gaan maken, de leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan gedichten maken en die van de groepen 7 en 8 willen interviews gaan afnemen bij ouderen.

Het is de bedoeling dat leerlingen van deze laatste groepen in groepjes van 2 of 3 kinderen onder begeleiding van een ouder of groepsleerkracht met u een gesprek hebben over hetgeen u hebt meegemaakt. Dit kan gebeuren op de basisschool (is in het HelvoirThuis), maar zou ook bij u thuis mogen. Dit zal plaatsvinden in de week van 21 t/m 25 oktober en dan tijdens de schooluren.

Wij zouden graag weten welke van de lezers hieraan hun medewerking wil verlenen om met deze kinderen in gesprek te gaan. Aan het einde van de week worden de verhalen verzameld en gebundeld.

Wilt u hieraan mee werken, dan verzoeken wij u onderstaande strook in te (laten) vullen en voor 1 oktober af te geven bij een van de hieronder genoemde adressen. U mag ook uw gegevens mailen of telefonisch contact opnemen.

Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, geven wij dit door aan de Dr. Landmanschool, waarna zij met u contact opnemen over het door u gewenste tijdstip.

Namens de werkgroep,

Ans Beijens, Schilderstraatje 25, Helvoirt, tel. 643777, email: beijens@home.nl
Joseph Pennings, Raamse Loop 7, Helvoirt, tel. 642022, email: jfpennings@kpnmail.nl

Gezonde High Tea in Helvoirt voor alle 55 plussers

GGD Hart voor Brabant en seniorenvereniging 55+ Helvoirt organiseren samen een gezonde High Tea als onderdeel van het stimuleringsprogramma “Gewoon ge-zond”, een initiatief dat wordt ondersteunt door de gemeente Haaren. Een gezonde leefstijl begint bij ge-zonde voeding. Maar wat is nou eigenlijk gezond? Hoeveel groente moet je eigenlijk op een dag eten en is het wel slim om zuivel te drinken? Maar zijn die gezonde gerechten en hapjes dan nog wel lekker?
Om u daarover te informeren en te laten ervaren organiseren GGD “Hart voor Brabant” en Seniorenvereniging V55+Helvoirt, samen, op dinsdagmiddag 10 september een gezellige, informatieve “gewoon gezonde” High Tea in de Huiskamer van het HelvoirThuis.
Een High Tea, of ook wel “afternoon tea” zoals ze het noemen in Engeland, is een ware theeceremonie die be-staat uit een aantal kleine hartige en zoete gerechten. Het wordt volop genieten van diverse heerlijke maar vooral gezonde high tea hapjes, klaar gemaakt door een groepje enthousiaste vrijwilligers van V55+Helvoirt. Tijdens de High Tea vinden er enkele presentaties plaats: zo wordt er tijdens de middag informatie gegeven over gezond oud worden en voeding, is er een spel-programma met kleine prijsjes en vindt er een kort, komisch optreden plaats.

Wanneer: op dinsdagmiddag 10 september
Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur
Plaats: Huiskamer van het HelvoirThuis

Deelname is gratis voor alle 55 plussers uit Helvoirt. Graag vooraf opgeven via email: fransvanlith@xs4all.nl of per telefoon 0411/642635

Peer van Hoof, nieuwe voorzitter

Al bijna 30 jaar woon ik met mijn vrouw Annemarie met veel plezier in Helvoirt. Onze kinderen, Kim en Pepijn, zijn hier opgegroeid en uitgevlogen naar de Groote Wielen in Rosmalen.

Op veel verschillende plekken in Nederland hebben we gewoond maar in Helvoirt voelen wij ons thuis. Een bruisende gemeenschap, een enthousiast sportief en cultureel verenigingsleven, veel unieke en vernieuwende initiatieven zoals het Helvoirts Weekend, De Buit, De Bewegingstuin, Helvoirt kookt, De Natuurspeeltuin, Het Digitaal Dorpsplein, Actiegroepen voor een goede oplossing voor de N65 en een tunnel en treinstation in Helvoirt. Het gaat te ver om alle initiatieven te noemen en ik ken ze ook niet allemaal. Wel merk ik dat het allemaal vrijwilligers zijn die hier invulling aan geven.

Mijn werkzame leven heb ik doorgebracht buiten Helvoirt in het bedrijfsleven en in het onderwijs en ik ben sinds 2018 met pensioen. Ik ben Opa van 3 kleinkinderen en daar geniet ik van. Ik heb veel hobby’s zoals muziek, beeldhouwen, koken en wijnproeven, reizen, wandelen, fietsen, golven en tafeltennis. Ook heb ik belangstelling voor technologische en maatschappelijke vraagstukken voor de toekomst. Niet dat ik politieke ambities heb maar ik ben nieuwsgierig wat de toekomst ons zou kunnen brengen. Ik verveel me dan ook geen moment.

Het toeval wil dat Annemarie en ik bij de winkel van Van Hattum binnen liepen en dat Adrie ons vroeg of een van ons belangstelling had om in het bestuur te komen van de vereniging 55+ Helvoirt. We moesten er even over nadenken. Annemarie heeft ook veel hobby’s en een netwerk vooral in Vught. Ik ken weinig mensen in Helvoirt en ben alleen muzikaal actief geweest bij Los Zand en Grint. Zoals ik al heb gezegd wonen we met plezier in Helvoirt waar veel dorpsgenoten hun steentje bijdragen om er een nog bruisender Helvoirt van te maken.

Waarom zou ik daar ook geen bijdrage aan leveren?
Vereniging 55+ Helvoirt vind ik een mooie naam. 55 plus geeft enerzijds aan dat we 55 jaar zijn of ouder maar ook dat we iets extra’s te bieden hebben. Hoeveel talenten hebben we binnen de vereniging waar we nog geen gebruik van maken?

Mijn eerste bestuur bijeenkomst heb ik achter de rug en kom tot de voorzichtige conclusie dat veel zaken goed georganiseerd zijn. Er zijn ook een aantal ideeën voor nieuwe activiteiten die nog meer dorpsgenoten zouden kunnen aantrekken om actief te participeren in onze vereniging. We zullen in de komende periode deze ideeën verder uitwerken en hoop dat ik ook op jullie een beroep mag doen om jullie talenten te etaleren binnen onze vereniging om zo samen mee te blijven bouwen aan een succesvolle en gezellige Vereniging 55+ Helvoirt.

Jullie ideeën voor nieuwe activiteiten zijn altijd welkom!

Peer van Hoof

 

 

 

Gewoon Gezond: Ontbijt, het beste begin van de dag

Niet iedereen lukt dat: geen tijd, geen trek, geen zin…

Wist je dat:

  • een ontbijt de werking van de darmen stimuleert na een nacht van rust
  • een ontbijt het lichaam veel belangrijke vitamines en mineralen geeft
  • als je niet ontbijt, je sneller zin zal krijgen in snacks of snoep
  • het overslaan van maaltijden de spijsvertering kan ontregelen.

Tussen de maaltijd van de vorige avond en het ontbijt zit een lange tijd. Om de dag goed te starten is daarom nieuwe energie nodig. Ook je hersenen hebben nieuwe energie nodig. Als je niet ontbijt, kun je moeite hebben met concentreren en je slap en sloom voelen.
Voor het ontbijt is maar een kwartiertje nodig om je lichaam (en geest) goed voor te bereiden op de nieuwe dag. Samen even de tijd te nemen om met elkaar de dag goed te starten. Door als ouder zelf te ontbijten, geef je ook het goede voorbeeld aan je kind.
Samen ontbijten … het beste begin van de dag!

Lees op www.voedingscentrum.nl meer over gezond eten. Ook kun je hier lekkere ontbijtrecepten vinden.

Doe je ook mee met Gewoon Gezond?

Wil je graag je voedingspatroon aanpassen of wil je een activiteit rondom gezonde voeding organiseren in je dorp?
Of heb je een andere vraag of idee over jouw leefstijl of mis je activiteiten in je dorp?

Wij, Lieke Raaijmakers en Carla Schoot, horen graag van je en denken met je mee.
Wij zijn op verschillende manieren te bereiken:
Stuur een mailbericht naar lieke.raaijmakers@ggdhvb.nl of c.schoot@ggdhvb.nl of bel naar 088-3686758 of 088-3686151.