Organisatie

Een b(l)oeiende vereniging voor alle senioren vanaf 55 jaar in Helvoirt, die al meer dan 60 jaar bestaat, met iets meer dan 600 leden en een breed scala aan activiteiten.
Vereniging 55+ Helvoirt (V55+) komt op voor de belangen van haar leden op het gebied van WONEN en WELZIJN door het organiseren van activiteiten, geven van informatie en voorlichting. Hierbij werken we zo veel mogelijk samen met andere verenigingen en organisaties in Helvoirt en de gemeente Haaren, waarbij in de toekomst, vanwege de gemeentelijke herindeling, het accent mede gericht zal zijn op de gemeente Vught. Met meer dan 50 vrijwilligers zorgen we voor en met elkaar dat zo veel mogelijk deelnemen, aan zoveel mogelijk aspecten van het maatschappelijk leven voor iedereen mogelijk is. Daarbij zijn onze speerpunten: ontmoeting en sociale contacten, ontspanning, educatie, cultuur, gezondheid, mobiliteit, veiligheid en zelfstandig wonen.
Kortom: we willen een bijdrage leveren aan een zo lang mogelijk, zo optimaal mogelijk, en zo zelfstandig mogelijk actief deelnemen van senioren aan alle aspecten van het ‘dagelijks leven’.
Wat doen wij?
Wij bieden een regelmatig terugkerend activiteiten programma aangevuld met wisselende activiteiten, daarbij rekening houdend met de vragen en behoeften van onze leden. Naast deze nog traditionele activiteiten richten we ons in ons aanbod in toenemende mate op de jongere senior.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligersbeleid
Activiteitencommissie
Activiteitenleiders
Bestuur
Statuten en Reglementen