Rookvrij! Ook jij?

Groepstrainingen ‘Stoppen met Roken’

✓ Een bewezen effectieve training, 80% is na afloop daadwerkelijk gestopt
✓ 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
✓ Volledig vergoed bij 95% van de zorgverzekeraars
✓ Voldoet aan RIVM-richtlijnen

Op 7 vrijdag namiddagen gaan we samen , ondersteund door de groep, rookvrij het weekend in!

Data:
6 oktober
13 oktober
27 oktober
3 november
10 november
17 november
24 november

Tijd: 15:30 – 17:00 uur
Locatie: HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, 5268 AC Helvoirt

Aanmelden via:
ABZ Vught, bij voorkeur via de website: www.abzvught.nl
Of anders: info@abzvught.nl telefoon 073 657 2000

Ouderenadviseur bij Ouderen Samen

Ervaringen van een ouderenadviseur, sinds 2018 vrijwilliger

Namens Ouderen Samen schrijven we inwoners van de gemeente Vught vanaf 75 jaar aan en nodigen hen uit voor een gesprek of huisbezoek. In zo’n gesprek geven we informatie over voorzieningen. Dit kan gaan over lokale voorzieningen in de gemeente of algemeen geldende voorzieningen. De benaderde personen geven zelf aan of ze op deze uitnodiging ingaan. Soms willen mensen alleen een informatiemap. Deze geven we dan af met de aantekening erbij dat ze altijd contact op kunnen nemen als dat nodig is.

Laat je op tijd informeren

Daarnaast vragen we iedereen om aan te geven, via telefoon of e-mail, of ze gebruik willen maken van een huisbezoek of persoonlijk gesprek. In de praktijk merk ik dat als dit telefonisch gebeurt er vaak naar voren komt dat een huisbezoek meerwaarde heeft. Er hoeft niet iets aan de hand te zijn, een gesprek kan ook een preventieve werking hebben, zodat je weet waar je in de toekomst aan kan kloppen voor hulp of activiteiten bijvoorbeeld. Mijn ervaring is dat mensen dit erg prettig vinden. Ook vinden mensen het soms jammer dat ze deze informatie nu pas ontvangen, omdat het eerder van pas was gekomen.

Boven 75 jaar of eerder als je wilt

Ouderen Samen werkt wijkgericht, dit betekent dat de inwoners van elke wijk gemiddeld om de 4 à 5 jaar aan de beurt zijn om benaderd te worden. Hierdoor kan het zijn dat we mensen pas op latere leeftijd bereiken, omdat hun wijk dan pas aan de beurt is. Dat kan jammer zijn en daarom wil ik hier nog eens benadrukken dat Ouderen Samen er is voor alle inwoners van 55 jaar en ouder. Je bent altijd welkom om een beroep te doen op ons. Na de Coronatijd is er weer ruimte om in persoonlijke gesprekken informatie te verstrekken, samen naar vragen te kijken en naar oplossingen te zoeken.

Ik nodig iedereen van harte uit om hier gebruik van te maken.

Naast ouderenadviseur ben ik ook cliëntenondersteuner bij Ouderen Samen. Mocht er bijvoorbeeld in een gesprek naar voren komen dat het nodig is om een beroep te doen op een voorziening vanuit de WMO, dan kan ik hierbij ondersteuning bieden.

Wil je ook graag informatie en advies?

Kijk op onze website wat er mogelijk is. En laat het ons weten als je informatie nodig hebt om goed geïnformeerd ouder te worden in Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

Kees van de Wouw

www.ouderensamen.nl
email: info@ouderensamen.nl

telefoon: 073-6565350

Lezing dementie en het levenseinde

Op woensdag 7 juni 2023 bij Huize Elisabeth, St. Elisabethstraat 2, Vught
Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.

Lezing dementie en het levenseinde door Hans van Amstel-Jonker

In de lezing is aandacht voor euthanasie in zijn algemeenheid, de knelpunten bij dementie en wat te doen als euthanasie niet meer mogelijk is.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Zij helpt mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben.

De NVVE heeft een stappenplan ontwikkeld voor mensen die na een diagnose dementie hun leven niet meer tot het einde uit willen leven. Dit stappenplan wordt nader toegelicht en na de lezing uitgereikt aan de bezoekers.
Ook het belang van het opstellen wilsverklaringen wordt toegelicht. Na de lezing (40 minuten) is er een korte pauze. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

De toegang is gratis.

Aanmelding voor deze avond is verplicht: Klik op de link hier aanmelden

U komt dan op de website van Huis73, vult daar de benodigde gegevens in en u ontvangt uw ticket in uw mailbox.
Als dit te ingewikkeld is, stuur dan een mail naar: geheugencafevught@gmail.com en u ontvangt een bevestiging.

Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegenwoordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.

Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen en ABZ.

Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.

Vervoer

Seniorenbus
Abonnees van de Seniorenbus Vught melden hun vervoersverzoek uiterlijk één week tevoren bij de Seniorenbus: tel 073-711 3191. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 12:30 uur. Zie: www.seniorenbusvught.nl

AutoMaatje
Geen abonnee van de Seniorenbus Vught en geen eigen vervoer? Maak gebruik van AutoMaatje. Bel uiterlijk 2 dagen van tevoren op maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:30 uur: 073 303 5860 of mail automaatjevught@gmail.com

Met vriendelijke groet,

De werkgroep GeheugenCafé Vught, Helvoirt, Cromvoirt,
Marianne Bax, Marianne van Boxtel, Henriëtte van Lamoen, Anneke van Wijmen

 

Presentatie Dementienetwerk Vught, Helvoirt, Cromvoirt

Op woensdag 19 april 2023 bij DePetrus, Heuvel 2, Vught
Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.

Kent u de mogelijkheden al in onze gemeente om u als mantelzorger en de mens met dementie te ondersteunen? En kennen wij als Dementienetwerk Vught uw behoeften en wensen? Kom luisteren en laat u ook horen! 

Het Dementienetwerk Vught staat voor een Dementievriendelijke Gemeenschap in Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Voorop staat daarbij de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. U woont steeds langer thuis en graag zo gewoon als mogelijk. Dat kan alleen als wij allen dat samen mogelijk maken.
Als buurtbewoner, vriendin, winkelier, sportvereniging, woningbouwcorporatie etc.

In het Dementienetwerk Vught werken al vele organisaties samen om het zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij te stimuleren.
Daarom nemen we u deze avond mee in de mogelijkheden: via een live interview, ervaringen van dorpsgenoten, een filmpje, presentatie van een activiteit en meer.

Tevens geeft het Dementienetwerk Vught u informatie over mogelijkheden om meer kennis of leren omgaan met dementie te verkrijgen voor uzelf. Maar ook voor uw vereniging of club waar uw partner met dementie toch ook nu nog  zo lang mogelijk betrokken bij wil blijven.

Andersom hoort het Dementienetwerk Vught graag van u hoe u deze ondersteuning ervaart en waar u behoefte aan heeft. Ontbreekt er nog iets of heeft u een tip of een suggestie ? Wat draagt voor u bij aan uw kwaliteit van leven?

De toegang is gratis. Aanmelding voor deze avond is verplicht. Klik op hier aanmelden. U komt dan op de website van Huis73, vult daar de benodigde gegevens in en u ontvangt uw ticket in uw mailbox.
Als dit te ingewikkeld is, stuur dan een mail naar: geheugencafevught@gmail.com en u ontvangt een bevestiging.

Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegenwoordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.

Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen en ABZ.
Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.

Vervoer

Seniorenbus
Abonnees van de Seniorenbus Vught melden hun vervoersverzoek uiterlijk één week tevoren bij de Seniorenbus: Tel 073-711 3191. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 12:30 uur. Zie: www.seniorenbusvught.nl

AutoMaatje
Geen abonnee van de Seniorenbus Vught en geen eigen vervoer? Maak gebruik van AutoMaatje. Bel uiterlijk 2 dagen van tevoren op maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:30 uur: 073 303 5860 of mail automaatjevught@gmail.com

Met vriendelijke groet,
De werkgroep GeheugenCafé Vught, Helvoirt, Cromvoirt
Marianne van Boxtel, Henriëtte van Lamoen, Anneke van Wijmen

Informatie Hulpfonds Bestaanszekerheid

Het hulpfonds is een fonds waaruit mensen een financiële bijdrage kunnen ontvangen als zij door de energiecrisis in de (financiële) problemen zijn gekomen. Geen dossier opbouw, geen grote inkomenstoets, maar wel een goed gesprek om samen tot oplossingen te komen. Iedereen die aanspraak wil maken op het fonds krijgt een persoonlijk gesprek.

Het hulpfonds is er voor huishoudens die bijvoorbeeld een te hoog voorschot moeten betalen, waardoor andere rekeningen in de knel komen. Het kan ook zo zijn dat je al betalingsproblemen hebt door de hoge energierekening, ook dan kan je een aanvraag doen.

Het is heel simpel. Je stuurt een mailt, belt ons of komt een keer langs. Dan maken we een afspraak voor een aanvraaggesprek. In dat gesprek kijken we samen naar de mogelijkheden, want naast het hulpfonds zijn er nog meer regelingen die ondersteuning kunnen bieden. We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 10:00 en 16:00 uur en dinsdag tot 19:00 uur.

(    06 – 53614328

+    Moleneindstraat 1 Vught

@     bestaanszekerheidvught@gmail.com

Het fonds is een initiatief van het Kernteam Bestaanszekerheid. Een team dat samen werkt in de strijd tegen bestaansonzekerheid en tegen de gevolgen van (te) weinig geld hebben.

Houd je nog van me?

Op woensdag 1 maart 2023 in het HelvoirThuis
Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.

Houd je nog van me?       
door Frans Hoogeveen

Onder deze titel gaat psycholoog Frans Hoogeveen met de bezoekers van het Geheugen Café Vught in gesprek. Wat kan er gebeuren met je relatie als je partner dementie krijgt? Als je behalve de rol als echtgenoot ook die van verzorgende krijgt? En wat kun je doen om je relatie zo goed en wederkerig als mogelijk te houden?

De toegang is gratis.

Aanmelding voor deze avond is verplicht. Klik op hier aanmelden

U komt dan op de website van Huis73, vult daar de benodigde gegevens in en u ontvangt uw ticket in uw mailbox. Als dit te ingewikkeld is, stuur dan een mail naar: geheugencafevught@gmail.com en u ontvangt een bevestiging.

Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegenwoordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.

Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen en ABZ.

Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.

in februari geen films in het HelvoirThuis, maar in maart twee!

In februari wordt menigeen in (Zuid-)Nederland in beslag genomen door carnaval. Dat geldt ook voor Helvoirt, en ook voor HelvoirThuis. Want daar wordt voorbereid, geoefend, verbouwd, versierd, alles in het teken van carnaval. Wij maken, als filmclub 55+, graag ruim baan voor de carnavalsvierders en verplaatsen onze filmvoorstelling naar maart.
Maar dan pakken we ook flink uit. Met twee films in een maand. Op vrijdag 3 maart vertonen we “The Father”, de titel van de film van vrijdag 24 maart houden we nog even geheim. Die onthullen we in ’t hofblad van begin maart.
Op vrijdag 3 maart kunt U kijken naar “The Father” een indrukwekkende en ontroerende film over dementie, uit 2020, met in de hoofdrollen Anthony Hopkins als dementerende vader en Olivia Colman als zorgzame en bezorgde dochter.

Het verhaal in het kort: Anne, zoekt opnieuw naar een verzorgster voor haar dementerende vader Anthony, die alle hulp afwijst omdat hulp per definitie onbetrouwbaar is en omdat, zo vindt hij zelf, met hem niets aan de hand is. De film brengt echter op heel treffende wijze in beeld dat voor Anthony niet meer duidelijk is wat echt is en wat niet, laat de wereld door zijn ogen zien en maakt zo zijn verwarring tastbaar en voelbaar. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet meer zo vertrouwd.

De film brengt heel knap de verwarring in beeld, die een beginnende dementie vaak kenmerkt, omdat in de film de werkelijkheid naadloos overvloeit in de andere werkelijkheid, beleefd door Anthony, en zo de toeschouwer ook in verwarring brengt en desoriënteert. En dat is juist de bedoeling van de regisseur: je wordt als toeschouwer deel van de verwarring en je kunt er niet aan ontsnappen. Iemand gaf als commentaar: deze film zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn voor mensen die geconfronteerd worden met dementie.

Het Parool schreef over de hoofdrolspeler: “Hopkins is virtuoos in zijn stemmingswisselingen, maar ontroert vooral in de kleine momenten van breekbare wanhoop”. Het is niet zonder reden dat Anthony Hopkins een Oscar kreeg als beste acteur. En alle grote Nederlandse kranten waren bij het in roulatie komen zeer lovend en gaven allemaal het maximum van 5 sterren.

Film “The Father” | HelvoirThuis | Vrijdag 3 maart | 19.30 uur | Entree leden 55+: €5, niet-leden €6.
De bar is zowel voor de film, vanaf 19.15 uur, als na de film open. U kunt met pin en met gepast geld betalen.
U bent van harte welkom op vrijdag 3 maart.

Filmclub Vereniging 55+,
Namens deze: Chrit van Enckevort

film in het HelvoirThuis: “La Confidential”

Op vrijdag 16 december sluit de filmclub van Vereniging 55+ het filmjaar 2022 af met een ijzersterke, intelligente politiethriller: “La Confidential”. Deze film, volgens veel kenners de beste van regisseur Curtis Hanson, speelt zich af in het Los Angeles van de jaren 50 van de vorige eeuw en gaat over de verstrengeling van de politie met de georganiseerde misdaad. Enkele leden van het politiecorps proberen zich daartegen te verzetten, maar iedereen op zijn eigen manier: de een is zeer ambitieus maar houdt zich daarbij strikt aan de regels, de ander neemt het daar niet zo nauw mee en heeft zo zijn eigen methodes, en een derde is meer geïnteresseerd in randzaken. Maar allemaal streven ze hetzelfde doel na: gerechtigheid.

De film, uit 1997, munt uit door een goed verhaal, ijzersterke dialogen, voortdurende spanning en zeer goede acteerprestaties. Het verhaal en de spanning houdt de  toe-schouwers in de greep en de film blijft boeien tot het eind. Daar zorgt de sterrencrew in deze film wel voor: Kim Basinger, Guy Pearce, Russell Crowe, Kevin Spacey en Danny DeVito. De film werd onderscheiden met 2 Oscars!

Vrijdag 16 december | HelvoirThuis | Aanvang 19.30 uur | Entree leden 55+ €5,-niet-leden € 6,-

Filmclub Vereniging 55+: Adrie van Hattum, Marian van Houten, Jolanda Moelands, Jeanette Poels, Louise Schulte,
Namens deze: Chrit van Enckevort.

Lezing over groene kernenergie in het HelvoirThuis

Kernenergie komt weer uit het verdomhoekje. In de energiediscussie pleiten velen weer voor kernenergie. Maar dan wel veilig! Met thorium als brandstof in plaats van uranium. Groene kernenergie!

Op dinsdag 22 november geeft Gerard Smals in het HelvoirThuis een lezing over deze vorm van kernenergie. Door omstandigheden is deze aankondiging niet meegenomen in ’t hofblad, vandaar deze brief.

In een tijd waarin aardgas en olie schaars worden is kernenergie weer een serieuze optie naast energie uit wind en zon. Groene kernenergie! Door thorium, een metaal dat overal in wereld voorkomt, te gebruiken zouden de grote problemen rond kernenergie in één klap worden opgelost. Thorium is duurzaam, veilig, geeft geen CO2, kent geen afvalprobleem en levert grote hoeveelheden goedkope stroom, zegt Gerard Smals.

Moeten we dan stoppen met zon en wind? “Helemaal niet”, zegt Gerard Smals. “Maar met zon en wind kan de opwarming van onze aarde nooit voldoende beperkt worden. Het zou onverstandig zijn thorium links te laten liggen.”

Gerard Smals praat ons bij over ‘de andere kernenergie’. Hij zet de belangrijkste argumenten voor het gebruik van thorium op een rij. Smals is opgeleid aan de KMA in Breda tot officier in de atomaire, biologische en chemische oorlogsvoering. Later was hij werkzaam in de automatisering. Hij beheert de site groenekernenergie.nl. Gerard kan boeiend vertellen. Mis deze lezing dus niet.

De lezing in het HelvoirThuis begint om 19.30 uur en duurt, inclusief een korte pauze, ongeveer anderhalf uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Voor deze lezing is de entree 3 euro voor leden van de Vereniging 55+, voor niet-leden 5 euro. De koffie/thee is inclusief. Belangstellenden uit Helvoirt die geen vervoer hebben, kunnen dit laten weten via e-mailadres: annemarievh1@hotmail.com. U wordt dan opgehaald en thuisgebracht.

Tot 22 november in het HelvoirThuis!

Werkgroep lezingen Vereniging 55+

Annemarie van Hoof, Andries Weitenberg en Peter Corvers

Geheugencafé

Op woensdag 23 november 2022 bij WZC Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught
Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.  Aanvang 19.30 uur.

FILM ‘WEI’ met nabespreking door Ruud Lenssen

Wei is een documentaire van Ruud Lenssen waarin hij het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders vastlegt. Vader Jac heeft zijn eigen paradijsje gecreëerd: een hectare natuurgrond met paarden, kippen en moestuin. De wei is zijn levenswerk en Jac is vastberaden ervoor te blijven zorgen. Juist nu bij hem dementie is geconstateerd. De natuur en zijn dieren geven Jac troost en houvast in een steeds verwarrender bestaan.

Moeder Ria ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen aan. De zorgen voor haar man worden groter en ze moet steeds meer van haar eigen leven opgeven. Haar gevoelens van liefde en zorgzaamheid slaan regelmatig om in frustratie en eenzaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis verzorgen, zo lang het kan. Maar terwijl Jac probeert vast te houden aan zijn paradijs komt een onvermijdelijk afscheid dichterbij.

Wei is niet alleen een film over dementie en mantelzorg, maar tevens een liefdevol verhaal over de vergankelijkheid van het leven.

Regie: Ruud Lenssen
Speelduur: 71 min.

Ruud Lenssen zal zelf aanwezig zijn voor de introductie van de film en de nabespreking

De toegang is gratis.
Aanmelding voor deze avond is verplicht en kan via het ticketsysteem van Huis73.
Klik op hier aanmelden

U vult de benodigde gegevens in en ontvangt uw ticket per email.
Dit ticket kunt u laten zien op uw smartphone of uitgeprint meebrengen.

Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegenwoordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.

Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen en ABZ.

Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.

Vervoer

Seniorenbus
Abonnees van de Seniorenbus Vught melden hun vervoersverzoek uiterlijk één week tevoren bij de Seniorenbus: Tel 073-711 3191. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. Zie: www.seniorenbusvught.nl

AutoMaatje
Geen abonnee van de Seniorenbus Vught en geen eigen vervoer? Maak gebruik van AutoMaatje. Bel uiterlijk 2 dagen van tevoren: 073-2068140 of mail automaatje@welzijnvught.nl
Zie: www.welzijnvught.nl/anwb-automaatje-deelnemers/