We starten weer met filmavonden! Te beginnen op vrijdag 27 oktober

Hoewel het er begin september op leek dat de zomer niet van wijken wilde weten dringt de herfst zich nu, we schrijven half september, toch langzamerhand op. Grijze lucht, druilerig weer. Maar het KNMI voorspelt toch weer een opleving van zonnig en warm weer eind deze maand. Het weer valt dus moeilijk te voorspellen, dat blijkt maar weer.

Wel een zekerheid is dat de dagen beginnen te korten. Dat we ’s avonds van buiten naar binnen gaan. En dat de huiskamer van HelvoirThuis weer een geschikte plek wordt om film te vertonen. We stappen het seizoen 2023/2024 in op vrijdag 27 oktober met de Duitse film “Good Bye Lenin”, een grappige, hilarische, weemoedige film uit 2003.

Het verhaal: Christiane Kerner woont alleen met haar zoon Alex in de oude DDR, sinds haar man in 1978 naar het westen vluchtte en niet terugkeerde. Zij zet zich vol overtuiging in voor de oude idealen van de socialistische heilstaat. Wanneer ze bij toeval getuige is van het feit dat haar zoon Alex gearresteerd wordt bij een demonstratie tegen het Oost-Duitse regime schrikt ze zo erg dat ze in coma raakt. Tijdens de ziekenhuisperiode van Christiane komt de wereld om haar heen op zijn kop te staan: de Muur valt, de grenzen tussen Oost en West gaan open, het kapitalisme vestigt zich in het oude Oost-Duitsland. De artsen geven Alex bij het ontslag van zijn moeder uit het ziekenhuis te verstaan dat elke grote opwinding fataal kan zijn voor haar.

Dus besluit Alex de grote Omwenteling, die intussen heeft plaatsgevonden, voor haar verborgen te houden. Hij creëert met alle mogelijke hilarische middelen de oude DDR op haar slaapkamer. Maar als moeder langzamerhand opknapt en haar wereld met stapjes groter wordt dan haar slaapkamer is het in standhouden van die kunstmatige wereld natuurlijk niet vol te houden.

Vrijdag 27 oktober| Film in HelvoirThuis: “film “Good Bye Lenin” | Aanvang 19.30 uur | Entree: leden 55+ €5,-, niet-leden €6,-

Zoals altijd is de bar om 19.00 open, zodat U ruim voldoende tijd heeft om voor de film nog een kop koffie te kopen. Overigens is de bar ook na de film geopend.

Tot slot, voor Uw agenda, een overzicht van de filmdata najaar 2023 en voorjaar 2024: vrijdag 27 oktober 2023, vrijdag 24 november 2023, vrijdag 15 december 2023, vrijdag 26 januari 2024, vrijdag 23 februari 2024 en tenslotte vrijdag 22 maart 2024. En nu alvast een tipje van de sluier: op vrijdag 24 november vertonen we de film “Hors Normes”, een tragisch-komische, soms confronterende film over 2 vrienden die elk een vrij onconventionele hulporganisatie in de zorg runnen. Meer over deze film in het volgende Hofblad.

 

Namens de filmclub vereniging 55+: Chrit van Enckevort

“Wat Alz?”

Op woensdag 6 september 2023 bij het HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, Helvoirt
Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.

 ‘Wat Alz?’

Over de kern van communicatie, de kracht van dromen en het wonder van relaties
door Kasper Bormans

Waarom en voor wie?

Dementie is niet alleen zwaar voor de persoon zelf maar ook voor de omgeving. Mantelzorgers, hulpverleners en familieleden zijn de ‘schaduwslachtoffers van de aandoening’. Wat als we deze mensen sterker kunnen verbinden met hun dierbaren?

Dementie is ruimer dan geheugenverlies, er is ook communicatie-verlies.

Door reclametechnieken te ontrafelen kunnen we deze inzetten om beter door te dringen tot de mensen uit onze omgeving.

Deze lezing is bedoeld voor een breed publiek. Toch zullen mensen die te maken krijgen met dementie in hun omgeving, er nog extra inzichten uithalen.

Over Kasper Bormans

Kasper Bormans (°1987) is een gepromoveerde jonge onderzoeker aan de KULeuven die verschillende onderzoeksdomeinen op een verrassende wijze combineert. Hij is auteur van het succesboek ‘Wat Alz?’ en bedenker van het verrassende ‘Spel van de verbeelding’. In zijn recente publicatie ‘Een nieuw geheugenpaleis’ vind je een unieke toegangscode tot zijn mobiele applicatie ‘MemoryHome’, die mensen met dementie en hun omgeving verbindt aan de hand van geheugenpaleizen.

Kasper Bormans is een gewaardeerd spreker op zeer uiteenlopende manifestaties in binnen- en buitenland.

De toegang is gratis.

Aanmelding voor deze avond is verplicht. Klik op hier aanmelden.

U komt dan op de website van Huis73, vult daar de benodigde gegevens in en u ontvangt uw ticket in uw mailbox.

Als dit te ingewikkeld is, stuur dan een mail naar: geheugencafevught@gmail.com  en u wij zorgen dat u een bevestiging ontvangt.

Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegenwoordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.

Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen en ABZ.

Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.

Vervoer

Seniorenbus

Abonnees van de Seniorenbus Vught melden hun vervoersverzoek uiterlijk één week tevoren bij de Seniorenbus: Tel 073-711 3191. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 12:30 uur. Zie: www.seniorenbusvught.nl

AutoMaatje

Geen abonnee van de Seniorenbus Vught en geen eigen vervoer? Maak gebruik van AutoMaatje. Bel uiterlijk 2 dagen van tevoren op maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:30 uur: 073 303 5860 of mail automaatjevught@gmail.com

Met vriendelijke groet,

De werkgroep GeheugenCafé Vught, Helvoirt, Cromvoirt

Marianne Bax, Marianne van Boxtel, Henriëtte van Lamoen, Anneke van Wijmen

Rookvrij! Ook jij?

Groepstrainingen ‘Stoppen met Roken’

✓ Een bewezen effectieve training, 80% is na afloop daadwerkelijk gestopt
✓ 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
✓ Volledig vergoed bij 95% van de zorgverzekeraars
✓ Voldoet aan RIVM-richtlijnen

Op 7 vrijdag namiddagen gaan we samen , ondersteund door de groep, rookvrij het weekend in!

Data:
6 oktober
13 oktober
27 oktober
3 november
10 november
17 november
24 november

Tijd: 15:30 – 17:00 uur
Locatie: HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, 5268 AC Helvoirt

Aanmelden via:
ABZ Vught, bij voorkeur via de website: www.abzvught.nl
Of anders: info@abzvught.nl telefoon 073 657 2000

Ouderenadviseur bij Ouderen Samen

Ervaringen van een ouderenadviseur, sinds 2018 vrijwilliger

Namens Ouderen Samen schrijven we inwoners van de gemeente Vught vanaf 75 jaar aan en nodigen hen uit voor een gesprek of huisbezoek. In zo’n gesprek geven we informatie over voorzieningen. Dit kan gaan over lokale voorzieningen in de gemeente of algemeen geldende voorzieningen. De benaderde personen geven zelf aan of ze op deze uitnodiging ingaan. Soms willen mensen alleen een informatiemap. Deze geven we dan af met de aantekening erbij dat ze altijd contact op kunnen nemen als dat nodig is.

Laat je op tijd informeren

Daarnaast vragen we iedereen om aan te geven, via telefoon of e-mail, of ze gebruik willen maken van een huisbezoek of persoonlijk gesprek. In de praktijk merk ik dat als dit telefonisch gebeurt er vaak naar voren komt dat een huisbezoek meerwaarde heeft. Er hoeft niet iets aan de hand te zijn, een gesprek kan ook een preventieve werking hebben, zodat je weet waar je in de toekomst aan kan kloppen voor hulp of activiteiten bijvoorbeeld. Mijn ervaring is dat mensen dit erg prettig vinden. Ook vinden mensen het soms jammer dat ze deze informatie nu pas ontvangen, omdat het eerder van pas was gekomen.

Boven 75 jaar of eerder als je wilt

Ouderen Samen werkt wijkgericht, dit betekent dat de inwoners van elke wijk gemiddeld om de 4 à 5 jaar aan de beurt zijn om benaderd te worden. Hierdoor kan het zijn dat we mensen pas op latere leeftijd bereiken, omdat hun wijk dan pas aan de beurt is. Dat kan jammer zijn en daarom wil ik hier nog eens benadrukken dat Ouderen Samen er is voor alle inwoners van 55 jaar en ouder. Je bent altijd welkom om een beroep te doen op ons. Na de Coronatijd is er weer ruimte om in persoonlijke gesprekken informatie te verstrekken, samen naar vragen te kijken en naar oplossingen te zoeken.

Ik nodig iedereen van harte uit om hier gebruik van te maken.

Naast ouderenadviseur ben ik ook cliëntenondersteuner bij Ouderen Samen. Mocht er bijvoorbeeld in een gesprek naar voren komen dat het nodig is om een beroep te doen op een voorziening vanuit de WMO, dan kan ik hierbij ondersteuning bieden.

Wil je ook graag informatie en advies?

Kijk op onze website wat er mogelijk is. En laat het ons weten als je informatie nodig hebt om goed geïnformeerd ouder te worden in Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

Kees van de Wouw

www.ouderensamen.nl
email: info@ouderensamen.nl

telefoon: 073-6565350

Lezing dementie en het levenseinde

Op woensdag 7 juni 2023 bij Huize Elisabeth, St. Elisabethstraat 2, Vught
Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.

Lezing dementie en het levenseinde door Hans van Amstel-Jonker

In de lezing is aandacht voor euthanasie in zijn algemeenheid, de knelpunten bij dementie en wat te doen als euthanasie niet meer mogelijk is.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Zij helpt mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben.

De NVVE heeft een stappenplan ontwikkeld voor mensen die na een diagnose dementie hun leven niet meer tot het einde uit willen leven. Dit stappenplan wordt nader toegelicht en na de lezing uitgereikt aan de bezoekers.
Ook het belang van het opstellen wilsverklaringen wordt toegelicht. Na de lezing (40 minuten) is er een korte pauze. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

De toegang is gratis.

Aanmelding voor deze avond is verplicht: Klik op de link hier aanmelden

U komt dan op de website van Huis73, vult daar de benodigde gegevens in en u ontvangt uw ticket in uw mailbox.
Als dit te ingewikkeld is, stuur dan een mail naar: geheugencafevught@gmail.com en u ontvangt een bevestiging.

Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegenwoordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.

Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen en ABZ.

Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.

Vervoer

Seniorenbus
Abonnees van de Seniorenbus Vught melden hun vervoersverzoek uiterlijk één week tevoren bij de Seniorenbus: tel 073-711 3191. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 12:30 uur. Zie: www.seniorenbusvught.nl

AutoMaatje
Geen abonnee van de Seniorenbus Vught en geen eigen vervoer? Maak gebruik van AutoMaatje. Bel uiterlijk 2 dagen van tevoren op maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:30 uur: 073 303 5860 of mail automaatjevught@gmail.com

Met vriendelijke groet,

De werkgroep GeheugenCafé Vught, Helvoirt, Cromvoirt,
Marianne Bax, Marianne van Boxtel, Henriëtte van Lamoen, Anneke van Wijmen

 

Presentatie Dementienetwerk Vught, Helvoirt, Cromvoirt

Op woensdag 19 april 2023 bij DePetrus, Heuvel 2, Vught
Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.

Kent u de mogelijkheden al in onze gemeente om u als mantelzorger en de mens met dementie te ondersteunen? En kennen wij als Dementienetwerk Vught uw behoeften en wensen? Kom luisteren en laat u ook horen! 

Het Dementienetwerk Vught staat voor een Dementievriendelijke Gemeenschap in Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Voorop staat daarbij de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. U woont steeds langer thuis en graag zo gewoon als mogelijk. Dat kan alleen als wij allen dat samen mogelijk maken.
Als buurtbewoner, vriendin, winkelier, sportvereniging, woningbouwcorporatie etc.

In het Dementienetwerk Vught werken al vele organisaties samen om het zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij te stimuleren.
Daarom nemen we u deze avond mee in de mogelijkheden: via een live interview, ervaringen van dorpsgenoten, een filmpje, presentatie van een activiteit en meer.

Tevens geeft het Dementienetwerk Vught u informatie over mogelijkheden om meer kennis of leren omgaan met dementie te verkrijgen voor uzelf. Maar ook voor uw vereniging of club waar uw partner met dementie toch ook nu nog  zo lang mogelijk betrokken bij wil blijven.

Andersom hoort het Dementienetwerk Vught graag van u hoe u deze ondersteuning ervaart en waar u behoefte aan heeft. Ontbreekt er nog iets of heeft u een tip of een suggestie ? Wat draagt voor u bij aan uw kwaliteit van leven?

De toegang is gratis. Aanmelding voor deze avond is verplicht. Klik op hier aanmelden. U komt dan op de website van Huis73, vult daar de benodigde gegevens in en u ontvangt uw ticket in uw mailbox.
Als dit te ingewikkeld is, stuur dan een mail naar: geheugencafevught@gmail.com en u ontvangt een bevestiging.

Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegenwoordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.

Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen en ABZ.
Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.

Vervoer

Seniorenbus
Abonnees van de Seniorenbus Vught melden hun vervoersverzoek uiterlijk één week tevoren bij de Seniorenbus: Tel 073-711 3191. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 12:30 uur. Zie: www.seniorenbusvught.nl

AutoMaatje
Geen abonnee van de Seniorenbus Vught en geen eigen vervoer? Maak gebruik van AutoMaatje. Bel uiterlijk 2 dagen van tevoren op maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:30 uur: 073 303 5860 of mail automaatjevught@gmail.com

Met vriendelijke groet,
De werkgroep GeheugenCafé Vught, Helvoirt, Cromvoirt
Marianne van Boxtel, Henriëtte van Lamoen, Anneke van Wijmen

Informatie Hulpfonds Bestaanszekerheid

Het hulpfonds is een fonds waaruit mensen een financiële bijdrage kunnen ontvangen als zij door de energiecrisis in de (financiële) problemen zijn gekomen. Geen dossier opbouw, geen grote inkomenstoets, maar wel een goed gesprek om samen tot oplossingen te komen. Iedereen die aanspraak wil maken op het fonds krijgt een persoonlijk gesprek.

Het hulpfonds is er voor huishoudens die bijvoorbeeld een te hoog voorschot moeten betalen, waardoor andere rekeningen in de knel komen. Het kan ook zo zijn dat je al betalingsproblemen hebt door de hoge energierekening, ook dan kan je een aanvraag doen.

Het is heel simpel. Je stuurt een mailt, belt ons of komt een keer langs. Dan maken we een afspraak voor een aanvraaggesprek. In dat gesprek kijken we samen naar de mogelijkheden, want naast het hulpfonds zijn er nog meer regelingen die ondersteuning kunnen bieden. We zijn elke werkdag bereikbaar tussen 10:00 en 16:00 uur en dinsdag tot 19:00 uur.

(    06 – 53614328

+    Moleneindstraat 1 Vught

@     bestaanszekerheidvught@gmail.com

Het fonds is een initiatief van het Kernteam Bestaanszekerheid. Een team dat samen werkt in de strijd tegen bestaansonzekerheid en tegen de gevolgen van (te) weinig geld hebben.

Houd je nog van me?

Op woensdag 1 maart 2023 in het HelvoirThuis
Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.

Houd je nog van me?       
door Frans Hoogeveen

Onder deze titel gaat psycholoog Frans Hoogeveen met de bezoekers van het Geheugen Café Vught in gesprek. Wat kan er gebeuren met je relatie als je partner dementie krijgt? Als je behalve de rol als echtgenoot ook die van verzorgende krijgt? En wat kun je doen om je relatie zo goed en wederkerig als mogelijk te houden?

De toegang is gratis.

Aanmelding voor deze avond is verplicht. Klik op hier aanmelden

U komt dan op de website van Huis73, vult daar de benodigde gegevens in en u ontvangt uw ticket in uw mailbox. Als dit te ingewikkeld is, stuur dan een mail naar: geheugencafevught@gmail.com en u ontvangt een bevestiging.

Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegenwoordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.

Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen en ABZ.

Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.

in februari geen films in het HelvoirThuis, maar in maart twee!

In februari wordt menigeen in (Zuid-)Nederland in beslag genomen door carnaval. Dat geldt ook voor Helvoirt, en ook voor HelvoirThuis. Want daar wordt voorbereid, geoefend, verbouwd, versierd, alles in het teken van carnaval. Wij maken, als filmclub 55+, graag ruim baan voor de carnavalsvierders en verplaatsen onze filmvoorstelling naar maart.
Maar dan pakken we ook flink uit. Met twee films in een maand. Op vrijdag 3 maart vertonen we “The Father”, de titel van de film van vrijdag 24 maart houden we nog even geheim. Die onthullen we in ’t hofblad van begin maart.
Op vrijdag 3 maart kunt U kijken naar “The Father” een indrukwekkende en ontroerende film over dementie, uit 2020, met in de hoofdrollen Anthony Hopkins als dementerende vader en Olivia Colman als zorgzame en bezorgde dochter.

Het verhaal in het kort: Anne, zoekt opnieuw naar een verzorgster voor haar dementerende vader Anthony, die alle hulp afwijst omdat hulp per definitie onbetrouwbaar is en omdat, zo vindt hij zelf, met hem niets aan de hand is. De film brengt echter op heel treffende wijze in beeld dat voor Anthony niet meer duidelijk is wat echt is en wat niet, laat de wereld door zijn ogen zien en maakt zo zijn verwarring tastbaar en voelbaar. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet meer zo vertrouwd.

De film brengt heel knap de verwarring in beeld, die een beginnende dementie vaak kenmerkt, omdat in de film de werkelijkheid naadloos overvloeit in de andere werkelijkheid, beleefd door Anthony, en zo de toeschouwer ook in verwarring brengt en desoriënteert. En dat is juist de bedoeling van de regisseur: je wordt als toeschouwer deel van de verwarring en je kunt er niet aan ontsnappen. Iemand gaf als commentaar: deze film zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn voor mensen die geconfronteerd worden met dementie.

Het Parool schreef over de hoofdrolspeler: “Hopkins is virtuoos in zijn stemmingswisselingen, maar ontroert vooral in de kleine momenten van breekbare wanhoop”. Het is niet zonder reden dat Anthony Hopkins een Oscar kreeg als beste acteur. En alle grote Nederlandse kranten waren bij het in roulatie komen zeer lovend en gaven allemaal het maximum van 5 sterren.

Film “The Father” | HelvoirThuis | Vrijdag 3 maart | 19.30 uur | Entree leden 55+: €5, niet-leden €6.
De bar is zowel voor de film, vanaf 19.15 uur, als na de film open. U kunt met pin en met gepast geld betalen.
U bent van harte welkom op vrijdag 3 maart.

Filmclub Vereniging 55+,
Namens deze: Chrit van Enckevort