Vooraankondiging Zomerschool

Over iets meer dan een maand breekt er weer een mooie periode aan: maar liefst 7 weken lang kunnen 55-plussers van de Gemeente Vught deelnemen aan de Zomerschool. Dit fantastische evenement wordt georganiseerd door ABZ en OUDEREN SAMEN. Vanaf maandag 23 mei gaat de inschrijving van start.
“Wij zijn erg blij dat we dit jaar weer een programma zonder Corona-beperkingen kunnen aanbieden” verklaart Marijke Blanken van Ouderen Samen opgelucht. “Daar hebben we 2 jaar lang naartoe geleefd.”

Gevarieerd programma
Voor 55-plussers uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt staat er een gevarieerd aanbod klaar. De 13e editie van de Zomerschool start op dinsdag 28 juni met een mini-cursus keramiek voor beginners. Daarna volgen er 7 weken lang allerlei leuke, interessante, creatieve en sportieve activiteiten. Zoals een workshop Mindfulness. Of een dagtocht naar de Biesbosch. Ook de vaartocht over de Dommel is, op veler verzoek, weer terug in het programma.

Sponsoren
Onze sponsoren maken het mogelijk om de bijdrage voor de activiteiten laag te houden. Dit jaar worden we gesteund door Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK, Stichting tot steun voor de zorg aan ouderen Den Bosch, de Heijmstichting en Rabobank Clubkas.

Inschrijven vanaf 23 mei
De inschrijving start op maandag 23 mei. Je kunt je inschrijven door het formulier bij de programmafolder in te vullen. Of je kunt je digitaal aanmelden via de website van ABZ (www.abzvught.nl)
Tot de start van de Zomerschool kun je je voor maximaal 4 activiteiten inschrijven. Vanaf 1 juli staat de inschrijving weer open voor de plaatsen die op dat moment nog beschikbaar zijn.

Programmafolder
Vanaf 23 mei kunnen de programmafolders op de volgende locaties worden opgehaald:

  • In Vught bij DePetrus, de Rode Rik 2.0, het gemeentekantoor en WZC Theresia, Huize Elisabeth en BSV;
  • In Cromvoirt bij Battle Axe;
  • In Helvoirt bij HelvoirThuis.

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@abzvught of bel tijdens kantooruren met 073-657 20 00.

Het volledige programma is vanaf 23 mei ook te bekijken: www.abzvught.nl en www.ouderensamen.nl/zomerschool2022

Team ouderenadviseurs Ouderen Samen uitgebreid

Op maandag 11 april 2022 ontvingen 10 vrijwilligers het certificaat van de training ouderenadvies uit handen van trainer Moniek van Oss van Farent en voorzitter van Ouderen Samen, Anneke van Wijmen. Enkele ervaren collega’s en fotograaf Joke Postma waren daarbij aanwezig om dit heuglijke feit een extra feestelijk tintje te geven.

Zij zijn klaar om dat wat ze hebben geleerd in de praktijk te gaan brengen. Ze zullen eerst een keer met een ervaren collega op huisbezoek gaan.

Huisbezoeken

Zodra de nieuwe collega’s de nodige ervaring hebben opgedaan met huisbezoeken en gesprekken met ouderen gaan ze de training onafhankelijke cliëntondersteuning volgen. De praktijk heeft uitgewezen dat inwoners die na een ouderenadvies zijn aangewezen op een voorziening van de WMO graag verder gaan met dezelfde vrijwilliger. Ze hebben  aan die persoon hun verhaal al verteld en er een vertrouwensband is opgebouwd. Cliëntondersteuning sluit dan naadloos aan op ouderenadvies.

Vraaggericht

De ouderenadviseurs en cliëntondersteuners gaan uit van vragen die de oudere heeft. Die vraag wordt verkend en eventuele onderliggende vragen komen ook aan bod.

Ouderen worden in deze tijd geacht zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Het is daarbij  belangrijk dat ze de weg weten als sommige zaken moeilijk worden. Denk hierbij aan iemand die vanwege gezondheidsproblemen zijn rijbewijs moet inleveren en die toch mee wil blijven doen. Het is fijn dat er laagdrempelige oplossingen zijn voor vervoer, zoals AutoMaatje en de Seniorenbus. Al veel inwoners hebben de weg naar deze voorzieningen gevonden.

Eenzaamheid

Tijdens een huisbezoek kan ook aan de orde komen dat er sprake is van eenzaamheid of armoede. Dan is het fijn dat ouderenadviseurs met de ouderen hierover kunnen praten en mee kunnen denken hoe deze problemen te verlichten. Er zijn veel mogelijkheden om contacten met anderen te hebben, maar de drempel om er op af te stappen is vaak hoog.

Er bestaan regelingen die het mogelijk maken voor mensen die heel weinig te besteden hebben om een tegemoetkoming te krijgen in bepaalde terugkerende kosten zoals gemeentelijke belastingen. De ouderenadviseurs reiken mogelijkheden aan; de ouderen blijven zelf regie houden en maken zelf de keuze of en hoe ze gebruik maken van de aangereikte mogelijkheden.

Mocht er sprake van zijn van ernstige problematiek dan kan de ouderenadviseur met toestemming van de oudere doorverwijzen naar professionele hulp. Ouderenadviseurs blijven namelijk vrijwilligers en treden niet op als hulpverleners.

Belangstelling voor een bezoek van een ouderenadviseur of onafhankelijk cliëntondersteuner? Uw privacy is gewaarborgd en ouderenadvies en cliëntondersteuning zijn gratis. Bel naar Welzijn Vught 073 656 5350 en vraag contact met een ouderenadviseur van Ouderen Samen of stuur een mail naar info@ouderensamen.nl

De Wereldwinkel in Vught

De Wereldwinkel is al meer dan 41 jaar een begrip in Vught. Door corona waren we helaas niet in de gelegenheid om dit heuglijke feit te vieren.

Daarom komen Ineke Maas en Maggy Mossou graag vertellen over de oprichting van de Wereldwinkel in 1980 en hoe het sinds die tijd is gegaan.

De Wereldwinkel is een bijzondere cadeauwinkel waar producten verkocht worden uit niet-westerse landen en culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop in de Wereldwink help je hen hierbij.

Aan de hand van filmpjes kun je zien waarom Fair Trade zo belangrijk is. Ineke en Maggy brengen mooie en kleurrijke producten mee en vertellen erover. Deze middag ben je in de gelegenheid om een of meer van die bijzondere producten te kopen (contant afrekenen). Je kunt alvast een kijkje nemen op de website: https://www.wereldwinkelvught.nl/

Donderdag 14 april 2022 | 14:00 – 16:00 uur | Rode Rik, Van Sonstraat 49, Vught | Entree € 2,– contant

www.ouderensamen.nl

Enthousiasme alom!

Nog maar een paar weken geleden zijn we vanuit Vereniging 55+ in samenwerking met Huis73 gestart met “Tik en Klik”, een gratis internettraining. Je bankzaken regelen, de krant lezen, een e-mail sturen, een reisje met de trein plannen? Je kunt en moet steeds meer via de computer en het internet doen. Het is dan belangrijk dat je met de computer en het internet kunt omgaan, toch?

Elke woensdagmorgen komt een groep van inmiddels acht mensen in het HelvoirThuis bijeen om samen te oefenen, daarbij geholpen door de leden van de computerclub.

Na een aarzelend begin in februari is het enthousiasme inmiddels stevig gegroeid en wordt er lekker fanatiek gecomputerd! Dat daarbij punten gescoord kunnen worden maakt het extra leuk, maar wat ons betreft krijgt het enthousiasme het rapportcijfer 10.

Proef Vught

Het centrum van Vught gaat op zondag 3 april weer bruisen als vanouds! Dat gebeurt tijdens ‘Proef Vught’, het evenement waarmee Vught laat zien wat het allemaal in huis heeft.

Muziek, mode, eten en drinken komen dan samen met presentaties en demonstraties van verenigingen. Ook is er een leuke markt, waar uiteenlopende producten en diensten onder de aandacht kunnen worden gebracht.

En Ouderen Samen bruist mee! We staan met een mooie kraam op de informatiemarkt. Kom gezellig langs, stel je vraag of neem informatie mee. En laat je verrassen met wat wij allemaal doen voor alle senioren in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Tot zondag!

Zondag 3 april 2022, 12:00 – 17:00 uur, in het centrum van Vught

Filosofiecursus ‘Over Dood’

De Dood is sinds de Oudheid een filosofisch vraagstuk van de eerste orde geweest. De Griekse filosoof Epicurus (341-270 v.Chr.) verwoordde het zo:

“De dood gaat ons niet aan. Zolang we er zijn, is de dood er niet, en wanneer de dood er is, zijn wij er niet meer”.

In deze cursus komen diverse aspecten aan de orde zoals leven en dood, het raadsel van de dood, de dood in de kunst, de angst voor de dood, rituelen en het hiernamaals.

De cursus zal worden gegeven in 5 middagsessies door Willem van Loo op de maandagen 14, 21, 28 maart en 4 en 11 april 2022 in de Rode Rik van 14.00 tot ca. 16.30 uur. De kosten voor de vijf middagen inclusief koffie/thee bedragen € 25,–, graag de eerste bijeenkomst contant betalen.

Willem verheugt zich op aandachtige toehoorders.

Voor meer informatie kun je mailen naar: info@ouderensamen.nl

Cursus mantelzorg bij dementie

Zorgt u als partner, familie of naaste voor iemand met dementie?

In de tweedelige mantelzorgcursus krijgt u tips en handvatten om goed om te kunnen gaan met uw naaste, zodat u zich beiden prettig voelt. Ook wordt ingegaan op hoe u de zorg goed kan volhouden en de rolverandering die plaatsvindt nadat dementie is vastgesteld. Tijdens de cursus is veel aandacht voor uw vragen, ervaringen en zorgen. We leren door elkaars ervaringen te bespreken.

De onderwerpen die aan bod komen:
– het geheugen en het brein
– vormen van dementie, het ziekteproces
– omgaan met iemand met dementie
– omgaan met onbegrepen gedrag
– zorgen voor uzelf als mantelzorger
– rouw
– regelzaken

Aangezien het uitgebreide onderwerpen zijn, vragen we u aan het begin van de cursus om aan te geven welk onderwerp voor u belangrijk is.

Data cursus: dinsdag 15 maart en dinsdag 22 maart 2022
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur.
De cursus start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Locatie: Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 48, Vught, in de multiruimte.

Deelname : € 35,- per persoon. Inbegrepen zijn koffie, thee en een cursusmap.

Aanmelden en betalen per pin vóór 8 maart bij de receptie van Woonzorgcentrum Theresia.

Cursusleiders: Esther Tetteroo, specialist dementie en ouderenzorg en
Marianne van Boxtel, medewerker ondersteuning mantelzorg Vughterstede
Info: m.vanboxtel@vughterstede.nl of telefoon: 06-400 880 24 / (073) 658 1199

Klassiek in beeld

Muziek is het voedsel van de ziel. In het leven van ons allemaal speelt muziek letterlijk een hoofdrol om ons gevoel te vormen en te uiten. Maar muziek bestaat in vele soorten. Een troost: ze is voor iedereen! Klassiek, populair, licht, zwaar, met of zonder gebruik van instrumenten, muziek raakt altijd wel een snaar die ons doet trillen van vreugde, verdriet, vrolijkheid, ontroering of welk gevoel ook!

Maar de zogenaamde klassieke muziek staat toch wel bij de meesten als hoogste aangeschreven. Niet terecht overigens, maar toch….

De Muzieksalon presenteert op originele wijze in enkele afleveringen de groten uit de muzikale periodes van de klassieke muziek. In het eerste deel komen de misschien wel meest bekende aan bod: Bach en Mozart. In beeld en geluid wordt het leven van hen geschetst, gelardeerd met prachtige delen van hun werk.

  • De machtige Bach, grondlegger van de barokmuziek, maar ook uitvinder van muzikale technieken en ritmes die tot heden alle muziek bepalen, zelfs de popmuziek!
  • Dan Mozart, het kind-genie, schepper van honderden werken voor alle instrumentale en vocale bezettingen.

Maar hun levens gaan niet over rozen. Succes en persoonlijk verdriet bestempelen hun geniale werk en zijn er de weerslag van.

Wie meer wil weten en horen van deze muzikale monumenten moet zeker komen luisteren en kijken. Presentatie: Jo van Dinther.

Donderdag 24 februari 2022 | 14:00 – 16:00 uur | Rode Rik, Van Sonstraat 49, Vught | Entree € 2,–

Uitsluitend toegang met QR code met booster op papier òf via de QR Corona Check app. Mondkapje op bij binnenkomst.

www.ouderensamen.nl

40 dagen geen druppel 

Zet u vanaf 2 maart 2022 uw alcoholgebruik even op pauze?

Tijdens het koken, bij het eten, voor de televisie en als slaapmutsje. Onderzoek toont aan: we grijpen steeds makkelijker naar een wijntje, borrel of een glas koud bier. Uit onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat 75 procent van de 55-plussers zichzelf elke dag een glaasje (of meer) inschenkt. Het aantal senioren met een uit de hand gelopen drinkgewoonte stijgt en baart zorgen.

Om mensen bewust te maken van hun drinkgedrag, organiseert KBO-PCOB samen met IkPas de actie 40 dagen geen druppel. De actie loopt dit jaar van woensdag 2 maart tot Pasen (14 april).

Waarom de 40 dagen-tijd?

De 40 dagen tijd is een periode van inkeer en bezinning, waarin u uzelf dingen ontzegt en u bewuster wordt van wat ertoe doet. Door een periode bewust te bezinnen, ontstaat er ruimte om het effect te ervaren van het laten van dingen die misschien niet zo goed voor uzelf zijn. Het is bij uitstek een manier om met uzelf een uitdaging aan te gaan.

Schrijf je nu in via www.ikpas.nl/ en ga samen met jouw vrienden, familie, kennissen op 2 maart de uitdaging aan.

op zoek naar ouderenadviseurs / cliëntondersteuners

Ouderen Samen is op zoek naar ouderenadviseurs/cliëntondersteuners, enthousiaste 55-plussers, die senioren in Vught, Helvoirt en Cromvoirt willen bezoeken en adviseren over uiteenlopende onderwerpen.

Heel wat vragen
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en moeten meer zelf regelen. Stichting Ouderen Samen wil senioren ondersteunen om zo lang mogelijk prettig en zelfstandig te blijven wonen. Het is begrijpelijk dat hierover heel wat vragen zijn. Daarom zoeken we nieuwe vrijwilligers ter uitbreiding van het team ouderenadviseurs / cliëntondersteuners.

Wie zijn de vrijwilligers?
Ouderenadviseurs bezoeken senioren thuis in Vught, Helvoirt en Cromvoirt.
Je luistert en vraagt door om de vraag van de oudere duidelijk te krijgen.
Je informeert, adviseert en activeert de senioren om gebruik te maken van de regelingen en voorzieningen die aansluiten op hun vraag (ouderenadvies).
Daar waar nodig ondersteun je hen bij het aanvragen hiervan en het keukentafelgesprek (cliëntondersteuning). Je maakt een beknopt verslag van het huisbezoek en koppelt dat later terug naar de oudere.

Wat vragen wij van onze ouderenadviseurs en cliëntondersteuners?
Interesse in de doelgroep ouderen, goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden, empathisch vermogen, stressbestendigheid, kunnen omgaan met feedback, vraaggericht te werk kunnen gaan, beschikbaarheid overdag voor gemiddeld 4 uur per week, bereidheid tot het bieden van continuïteit voor een langere periode, bereidheid tot deelname aan overleg en bijscholings-bijeenkomsten.

Wat bieden wij?
Een hecht team van ouderenadviseurs en cliëntondersteuners, de mogelijkheid om zelfstandig je uren in te delen, professionele ondersteuning en organisatie; tweemaandelijks overleg/intervisie, onkostenvergoeding, opleiding, bijscholing en een vrijwilligersverzekering (afgesloten door de Gemeente).

Opleiding tot ouderenadviseur/cliëntondersteuner
Nieuwe vrijwilligers starten zodra het kan ivm corona met een (gratis)
opleiding tot ouderenadviseur van 5 dagdelen. Alvorens zelf op huisbezoek
te gaan loop je een keer mee met een ervaren vrijwilliger. Als je eenmaal
goed ingewerkt bent als ouderenadviseur komt na verloop van tijd een
vervolgopleiding voor cliëntondersteuner.

Interesse in het vrijwilligerswerk werk van ouderenadviseur /cliëntondersteuner?
Aanmelden voor een kennismakingsgesprek met voorzitter Anneke van Wijmen en de projectleider ouderenadvies en/of cliëntondersteuning kan per e-mail via
info@ouderensamen.nl.
Je krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek. Informatie over dit vrijwilligerswerk bij Kees van de Wouw (06 1479 6759) of Harrie van der Aa (06 2940 6038)