Helden achter de voordeur

Een boekje met 9 inspirerende verhalen over de casemanager dementie.

Uit de verhalen in dit boekje komt nadrukkelijk naar voren waarom deze helden onmisbaar zijn voor mensen met dementie, mantelzorgers én professionals.
En hoe belangrijk het is om bij de ziekte dementie te kunnen rekenen op een
zorgverlener met tijd voor een kop koffie om te vragen hoe het écht met iemand gaat.

uitgave: Alzheimer Nederland

Download het hier: Helden-achter-voordeur

Theatervoorstelling over dementie

De dorpen van de gemeente Haaren tellen op dit moment samen zo’n 250 inwoners met dementie. Gemiddeld genomen vragen zij per persoon zo’n 20 uur per week aan zorg en aandacht. Verwacht wordt dat er rond 2040 zo’n 600 inwoners dementie hebben en dat zij samen een beroep zullen doen op ongeveer 1300 mantelzorgers.

Deze toename van het aantal mensen met dementie vraagt absoluut onze aandacht. We krijgen er immers allemaal mee te maken, hetzij in onze directe omgeving, hetzij in de buurt, binnen onze vereniging of gewoon in een winkel. Het ideaal is dat mensen met dementie en hun families een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden en overal aan mee kunnen doen, zolang als dat mogelijk is. Dat vraagt van ieder van ons een positieve benadering. Maar hoe doe je dat?

“Strepen op het Raam”

De bewustwording rondom dementie vergroten en de discussie openen over de urgentie van een dementievriendelijke samenleving is iets waar de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren voor staat. Dat doet zij bepaald niet alleen, want dit geldt ook voor Stichting Zet, de Brabantse organisatie die zich op allerlei manieren inzet voor een Dementievriendelijk Brabant. Stichting Zet heeft

in samenwerking met De Kwekerij Theaterproducties ‘Strepen op het raam’ ontwikkeld, een lichtvoetige theatervoorstelling over dementie.

De voorstelling laat de verwarring en twijfel zien waarmee zowel de persoon met (beginnende) dementie zelf als zijn naasten geconfronteerd worden. Eerst lijkt het om ‘gewone’ vergeetachtigheid te gaan, maar als vader zichzelf steeds vaker in de problemen brengt wordt de ernst van de situatie duidelijk. De voorstelling is licht-melancholisch van toon, maar heeft ook oog voor de absurde momenten die deze ziekte met zich meebrengt. Zowel thuis, als in contact met de buitenwereld.

De voorstelling duurt 30 minuten en wordt gevolgd door een nagesprek waarin deskundigen van Stichting Zet hun kennis en ervaring delen, zodat alle aanwezigen concreet aan de slag kunnen om hun eigen omgeving dementievriendelijk te maken.

Uitgave boekje

Op verzoek van de werkgroep heeft Carry Dirkx een aantal mensen geïnterviewd die allemaal direct te maken hebben met dementie. Deze artikelen zijn gepubliceerd, maar nu ook – met steun van de gemeente – samengevoegd in een handzaam boekje. Dit boekje, dat ook allerlei tips én adressen bevat zal voorafgaand aan de theatervoorstelling worden gepresenteerd en nadien aan alle belangstellenden worden uitgereikt.

Praktische informatie:

De werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren organiseert samen met Zorgstichting ‘t Heem, waartoe onder meer Haarensteyn en de Leyenhof ressorteren, deze bijzondere avond op donderdag 26 september in den Domp te Haaren. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur en einde 21.30 uur. De toegang en de koffie of thee zijn gratis. U bent meer dan welkom!

Stem op het Bankske!

 

In de vorige editie van ‘t hofblad schreven we het al: samen met Stichting Plein Helvoirt én DEH [Coöperatie Duurzame Energie Haaren] doet onze Vereniging een poging om een idee van Cor de Jong te realiseren. Het gaat om een ‘bankske’ dat onszelf, maar ook vele bezoekers van ons mooie dorp de kans moet bieden om lekker bij te buurten én nieuws over ons mooie dorp aan de weet te komen. Tegelijkertijd zal het ‘bankske’ eenieder herinneren aan het gegeven dat Helvoirt niet langer dorpskern is van de gemeente Haaren, maar juist van Vught.

De Rabobank Clubkas Campagne biedt een goeie mo-gelijkheid om voldoende gelden te vergaren om dit doel te bereiken. Maar dan hebben we wel jouw stem no-dig!

Als lid van de Rabobank ontvang je een uitnodiging om vanaf 27 september te stemmen. Doe dit op zowel Vereniging 55+ als op Coöperatie Duurzame Energie Haaren én op Stichting Plein Helvoirt. (Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan nu jouw lidmaatschap aan, zodat je straks jouw stem uit kunt brengen…) Dankzij je dubbele voorkeurstem kun je op deze wijze in totaal 4 stemmen geven aan het ‘bankske’.

Het is de bedoeling dat het ‘bankske’ door dorpsgeno-ten wordt verfraaid en dat het een oplaadpunt én een plattegrond van dorp en omgeving zal bevatten en na-tuurlijk dat het er op 1 januari 2021 zal staan.

Een van de mooiste kenmerken van Helvoirt is dat het de kracht van verbinding kent. Dat heeft al tot bijzon-dere resultaten geleid, denk bijvoorbeeld aan het Hel-voirThuis. Doe je via jouw 4 stemmen mee om op-nieuw een prachtig doel te realiseren?

75 jaar bevrijding

                     

Beste 55+-er,

Zoals u mogelijk al hebt kunnen lezen gaat de kern Helvoirt tussen 19 en 27 oktober a.s. het feit herdenken dat wij 75 jaar geleden zijn bevrijd na een bezetting van 5 jaar. Ongetwijfeld ook zullen er onder de lezers mensen zijn, die dit van nabij zelf hebben meegemaakt en daarover willen vertellen, zodat hun ervaringen ook voor het nageslacht bewaard kunnen blijven. Uw medewerking wordt daarom bijzonder op prijs gesteld, want we mogen nooit vergeten.

Ook de jeugd moet beseffen wat onderdrukking/onvrijheid doet met mensen. Wat het is als je elkaar niet meer kunt vertrouwen, hoe het is om in angst te leven, hoe het is als je je vrienden weg ziet voeren en ze nooit meer terug ziet. Jongeren hebben vooral beelden van films in hun achterhoofd, als het over oorlog gaat. En dat zijn dan vaak de bravourescenes en de stoere verhalen. Door jullie verhalen zou de jeugd meer begrip kunnen krijgen wat oorlog betekent en hoe ontwrichtend het is..

In het kader van onze herdenkingen hebben we ook contact gehad met de Dr. Landmanschool. Deze school is zeer positief en wil graag hieraan haar medewerking verlenen. Met hen hebben we afgesproken dat de leerlingen van de groepen 3 en 4 tekeningen gaan maken, de leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan gedichten maken en die van de groepen 7 en 8 willen interviews gaan afnemen bij ouderen.

Het is de bedoeling dat leerlingen van deze laatste groepen in groepjes van 2 of 3 kinderen onder begeleiding van een ouder of groepsleerkracht met u een gesprek hebben over hetgeen u hebt meegemaakt. Dit kan gebeuren op de basisschool (is in het HelvoirThuis), maar zou ook bij u thuis mogen. Dit zal plaatsvinden in de week van 21 t/m 25 oktober en dan tijdens de schooluren.

Wij zouden graag weten welke van de lezers hieraan hun medewerking wil verlenen om met deze kinderen in gesprek te gaan. Aan het einde van de week worden de verhalen verzameld en gebundeld.

Wilt u hieraan mee werken, dan verzoeken wij u onderstaande strook in te (laten) vullen en voor 1 oktober af te geven bij een van de hieronder genoemde adressen. U mag ook uw gegevens mailen of telefonisch contact opnemen.

Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, geven wij dit door aan de Dr. Landmanschool, waarna zij met u contact opnemen over het door u gewenste tijdstip.

Namens de werkgroep,

Ans Beijens, Schilderstraatje 25, Helvoirt, tel. 643777, email: beijens@home.nl
Joseph Pennings, Raamse Loop 7, Helvoirt, tel. 642022, email: jfpennings@kpnmail.nl

Peer van Hoof, nieuwe voorzitter

Al bijna 30 jaar woon ik met mijn vrouw Annemarie met veel plezier in Helvoirt. Onze kinderen, Kim en Pepijn, zijn hier opgegroeid en uitgevlogen naar de Groote Wielen in Rosmalen.

Op veel verschillende plekken in Nederland hebben we gewoond maar in Helvoirt voelen wij ons thuis. Een bruisende gemeenschap, een enthousiast sportief en cultureel verenigingsleven, veel unieke en vernieuwende initiatieven zoals het Helvoirts Weekend, De Buit, De Bewegingstuin, Helvoirt kookt, De Natuurspeeltuin, Het Digitaal Dorpsplein, Actiegroepen voor een goede oplossing voor de N65 en een tunnel en treinstation in Helvoirt. Het gaat te ver om alle initiatieven te noemen en ik ken ze ook niet allemaal. Wel merk ik dat het allemaal vrijwilligers zijn die hier invulling aan geven.

Mijn werkzame leven heb ik doorgebracht buiten Helvoirt in het bedrijfsleven en in het onderwijs en ik ben sinds 2018 met pensioen. Ik ben Opa van 3 kleinkinderen en daar geniet ik van. Ik heb veel hobby’s zoals muziek, beeldhouwen, koken en wijnproeven, reizen, wandelen, fietsen, golven en tafeltennis. Ook heb ik belangstelling voor technologische en maatschappelijke vraagstukken voor de toekomst. Niet dat ik politieke ambities heb maar ik ben nieuwsgierig wat de toekomst ons zou kunnen brengen. Ik verveel me dan ook geen moment.

Het toeval wil dat Annemarie en ik bij de winkel van Van Hattum binnen liepen en dat Adrie ons vroeg of een van ons belangstelling had om in het bestuur te komen van de vereniging 55+ Helvoirt. We moesten er even over nadenken. Annemarie heeft ook veel hobby’s en een netwerk vooral in Vught. Ik ken weinig mensen in Helvoirt en ben alleen muzikaal actief geweest bij Los Zand en Grint. Zoals ik al heb gezegd wonen we met plezier in Helvoirt waar veel dorpsgenoten hun steentje bijdragen om er een nog bruisender Helvoirt van te maken.

Waarom zou ik daar ook geen bijdrage aan leveren?
Vereniging 55+ Helvoirt vind ik een mooie naam. 55 plus geeft enerzijds aan dat we 55 jaar zijn of ouder maar ook dat we iets extra’s te bieden hebben. Hoeveel talenten hebben we binnen de vereniging waar we nog geen gebruik van maken?

Mijn eerste bestuur bijeenkomst heb ik achter de rug en kom tot de voorzichtige conclusie dat veel zaken goed georganiseerd zijn. Er zijn ook een aantal ideeën voor nieuwe activiteiten die nog meer dorpsgenoten zouden kunnen aantrekken om actief te participeren in onze vereniging. We zullen in de komende periode deze ideeën verder uitwerken en hoop dat ik ook op jullie een beroep mag doen om jullie talenten te etaleren binnen onze vereniging om zo samen mee te blijven bouwen aan een succesvolle en gezellige Vereniging 55+ Helvoirt.

Jullie ideeën voor nieuwe activiteiten zijn altijd welkom!

Peer van Hoof

 

 

 

Gewoon Gezond: Ontbijt, het beste begin van de dag

Niet iedereen lukt dat: geen tijd, geen trek, geen zin…

Wist je dat:

  • een ontbijt de werking van de darmen stimuleert na een nacht van rust
  • een ontbijt het lichaam veel belangrijke vitamines en mineralen geeft
  • als je niet ontbijt, je sneller zin zal krijgen in snacks of snoep
  • het overslaan van maaltijden de spijsvertering kan ontregelen.

Tussen de maaltijd van de vorige avond en het ontbijt zit een lange tijd. Om de dag goed te starten is daarom nieuwe energie nodig. Ook je hersenen hebben nieuwe energie nodig. Als je niet ontbijt, kun je moeite hebben met concentreren en je slap en sloom voelen.
Voor het ontbijt is maar een kwartiertje nodig om je lichaam (en geest) goed voor te bereiden op de nieuwe dag. Samen even de tijd te nemen om met elkaar de dag goed te starten. Door als ouder zelf te ontbijten, geef je ook het goede voorbeeld aan je kind.
Samen ontbijten … het beste begin van de dag!

Lees op www.voedingscentrum.nl meer over gezond eten. Ook kun je hier lekkere ontbijtrecepten vinden.

Doe je ook mee met Gewoon Gezond?

Wil je graag je voedingspatroon aanpassen of wil je een activiteit rondom gezonde voeding organiseren in je dorp?
Of heb je een andere vraag of idee over jouw leefstijl of mis je activiteiten in je dorp?

Wij, Lieke Raaijmakers en Carla Schoot, horen graag van je en denken met je mee.
Wij zijn op verschillende manieren te bereiken:
Stuur een mailbericht naar lieke.raaijmakers@ggdhvb.nl of c.schoot@ggdhvb.nl of bel naar 088-3686758 of 088-3686151.

Thea van Lith stopt als voorzitter

Beste leden

Zoals ik al eerder heb laten weten tijdens de algemene ledenvergadering op 21 maart en tijdens de “vrijwilligers bedankdag” afgelopen 15 mei, ga ik per 1 juli stoppen met mijn voorzitterschap bij Vereniging 55+. Ik ben nog steeds heel erg betrokken bij onze vereniging maar heb ontdekt dat ik wat “veel hooi op de vork” genomen heb en daar moet ik een deel van afschudden.

Ik blijf vanuit de vereniging actief in de cliëntenraad van ‘t Heem en zal de fietstochten samen met Jan Tielemans voorbereiden en fietsen, maar voor de overige zaken neem ik afscheid.

Peer van Hoof is bereid gevonden om mijn taken als voorzitter over te nemen. Hij heeft zich tijdens de algemene ledenvergadering al voorgesteld en heeft de goedkeuring van de leden gekregen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een prima voorzitter in hem hebben voor hopelijk, de komende jaren.

U blijft mij tegen komen in de vereniging en in het dorp, maar dan als vrijwilliger voor onze mooie vereniging en niet meer in de functie van voorzitter.

Ik dank het bestuur en alle vrijwilligers heel erg hartelijk voor hun collegialiteit en loyaliteit en wens hen en u allen een mooie toekomst in Vereniging 55+.

Met vriendelijke groet,

Thea van Lith.    

Openingstijden HelvoirThuis in juli en augustus

Tijdens de zomervakantie is het HelvoirThuis beperkt open en een drietal weken helemaal gesloten.

In week 28 (8 juli – 12 juli) beperkt open: alleen de middagen.

In de weken 29 / 30 en 31 (van 15 juli t / m 4 augustus) gesloten.

In de weken 32 en 33 ( 5 augustus t / m 16augustus) beperkt open: alleen de middagen met aansluitend op 17 en 18 augustus de Leyetocht.

Vanaf week 34 (19 augustus) weer volledig open.

Tijdens de weken dat het HelvoirThuis beperkt open is gaan sommige vaste activiteiten door, maar alleen mogelijk in de middagen.
Vraag dat na bij de activiteitenleider van uw activiteit!

Klusjesdienst zoekt vrouw

Vanaf afgelopen januari ‘draait’ de Klusjesdienst van onze vereniging. En met succes dankzij “mannen” die hun kundigheid inzetten.

Het zou heel fijn zijn als er zich ook ‘dames’ melden die in voorkomende gevallen wat hulp zouden kunnen bieden, bijv. bij vragen met betrekking tot naaiklusjes.
Voor onze leden die niet meer in staat zijn dat zelf op te lossen is dat een uitkomst.

Heel graag uw reactie naar Arianne van Oerle van der Vaart ( 641109 )

Thema-avond op 22 mei

Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren heeft de casemanagers Bart Lips en Miriam van de Burgt uitgenodigd om op woensdag 22 mei in Den Domp te Haaren ons mee te nemen naar de situatie waarin jonge mensen met dementie zich bevinden.

In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen, die jonger zijn dan 65 jaar, dementie. Deze personen hebben verschillende problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen.
Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. Bij het woord dementie denkt men het eerste aan problemen met het geheugen. Bij dementie op jonge leeftijd vallen juist veranderingen in het gedrag meer op. Het gaat bijvoorbeeld mis op het werk. Het huishouden wordt een probleem. Of iemands naasten merken veranderingen op, zoals in het gedrag of met de taal. De omgeving herkent deze gedragsveranderingen meestal niet meteen als verschijnselen van dementie. Vaak denken mensen dat iemand overspannen of depressief is, of relatieproblemen heeft. Wanneer men te horen krijgt dat het veranderde gedrag door dementie komt, geeft dit duidelijkheid en wat rust bij de familie.
Wanneer iemand op jonge leeftijd dementie krijgt, is het verliesproces ingrijpend. Jonge mensen spelen vaak nog een actieve rol in de maatschappij. Ze willen hun positie als kostwinner en opvoeder niet snel opgeven. Ook willen ze hun andere bezigheden, rollen en verantwoordelijkheden niet verliezen. Zoals autorijden of het regelen van geldzaken. Jonge mensen met dementie zijn over het algemeen lichamelijk fit. Daardoor hebben ze de neiging zichzelf beter in te schatten dan ze in werkelijkheid zijn. Ze geven de regie over hun leven niet gemakkelijk uit handen. Daarnaast beseffen jonge mensen met dementie vaak beter dat ze ziek zijn. Gevoelens van machteloosheid en frustratie zijn daarom veel heftiger.
U bent van harte welkom! Aanvang 19.30 uur, einde 21.15 uur.
Koffie of thee staan klaar en de toegang is gratis.

Werkgroep Dementievriendelijke gemeente (DVG) Haaren bestaat uit vrijwilligers en zorgprofessionals uit de vier kernen van de gemeente en wordt ondersteund door de gemeente. Meer informatie bij Ineke Matheeuwsen (06 8369 2717) of via dvghaaren@gmail.com.