Uw verkeerskennis opfrissen?

Bent u senior, inwoner van de gemeente Haaren en wilt u als ervaren verkeersdeelnemer graag nog eens worden bijgespijkerd over de laatste verkeersregels? Grijp nu uw kans. Veilig Verkeer Nederland organiseert
in opdracht van de gemeente Haaren een opfriscursus verkeersregels.

In een bijeenkomst van 2 uur wordt u onder leiding van een gecertificeerde
rijinstructeur van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over alle verkeersregels
die in de loop der jaren veranderd zijn.

Deze gratis cursus vindt plaats op dinsdag 6 en 13 oktober van 09.30 – 11.30 uur.

Is dit iets voor u?
U kunt zich tot 1 week voor aanvang van de cursus aanmelden via de link
www.vvn.nl/opfriscursushaaren (hier vindt u alle aangeboden cursussen in Haaren)
of tijdens kantooruren bellen met het telefoonnummer 088 – 5248850
van Veilig Verkeer Nederland.

VVN heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het organiseren van
deze cursussen. De populariteit van de cursus is de afgelopen jaren flink
toegenomen. Schrijft u zich daarom op tijd in want vol is vol!

U ontvangt ruim voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief met de locatiegegevens.

zou het kunnen zijn…

Zou het kunnen zijn…
Dat terwijl wij ziek worden,
de aarde kan helen
Dat nu van alles verandert en stopt,
de natuur weer door kan gaan.

Zou het kunnen zijn…
Dat nu de wereld vertraagt,
de liefde kan versnellen
Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen,
de rust vinden en naar binnenkeren wordt.

Zou het kunnen zijn….
Dat als we thuis moeten blijven,
we weer kunnen ervaren van wie we houden
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg,
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is.

Zou het kunnen zijn…
Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt,
zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen
Dat nu we goed voor onszelf en anderen moeten zorgen,
Ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is.

Zou het kunnen zijn…
Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde,
de eenheid in de verschillen kan worden gevonden
Dat als we elkaar nodig hebben,
herontdekken hoe saamhorigheid voelt.

Zou het kunnen zijn….
Dat na de chaos en strijd van deze tijd,
een nieuwe wereld wordt geboren
Dat na de angst en onzekerheid,
de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert.

Zou het kunnen zijn….
Dat het zo moet zijn,
opdat de liefde wederkeert.

Bron: https://droomstudio.com/start-rosalinda-weel/

Terugblik op thema-avond

In een met ruim 80 belangstellenden goed gevulde Huiskamer van het HelvoirThuis stond het onderwerp “dementie en ergotherapie” op het programma. Maar eerst hield Edward de Vries, voorzitter van de werkgroep DVG Haaren, een kort openingswoord, waarin hij vooral ook verwees naar “de inzet van de werkgroep om mensen met dementie en hun familie een zo normaal mogelijk leven te kunnen laten leiden en zich welkom te blijven voelen in hun en onze omgeving”. Hij zei geschrokken te zijn van het gegeven dat iemand vanwege zijn dementie geweigerd werd als lid van de jeu de boulesclub. Aan de andere kant was hij ongelooflijk blij met de steun die de werkgroep ontvangt. En een daarvan kwam van Fysio Fit Haaren. Daar is, zoals gebruikelijk rondom Kerst, actie gevoerd voor een goed doel en zo kon Anne Marije Smetsers een cheque aanbieden van € 500 en sprak zij het vertrouwen uit dat de werkgroep dit geld op een positieve manier zou gaan aanwenden voor de mensen waar de werkgroep voor staat. Een luid applaus onderstreepte deze hartelijke geste.

Anne Marije Smetsers overhandigt de cheque aan Edward de Vries

In het vervolg wist Nina Hagoort de hele zaal ruim anderhalf uur mee te nemen naar het werk van de ergotherapeut voor degene die dementie heeft, maar tevens voor hem of haar die daarbij de rol van mantelzorger vervult. Als er iets duidelijk werd deze avond dan was het dat mensen met dementie nog heel lang kunnen blijven doen wat hij of zij voorheen deden. Het vraagt vooral van de omgeving om juist mensen met dementie overal bij te blijven betrekken en hen te betrekken bij alle mogelijke dagelijkse levensverrichtingen én alle mogelijke activiteiten en zeker die waar deze zieke mens voorheen plezier aan beleefde.

“Ik heb geleerd om mijn man overal bij te betrekken”, zei een van de aanwezigen. “We koken samen, we vouwen samen de was op en ga zo maar door én we hebben ondertussen nog heel veel plezier. Ik heb moeten loslaten dat het allemaal op mijn manier zoveel sneller en volgens mij ook beter kon, maar wat ben ik dankbaar dat ik de tip gekregen heb om juist dat los te laten. We genieten nu samen elke dag en hoe mooi is dat!”

Lezing van Mariet Bogaerts in HelvoirThuis

Op donderdag 23 januari geeft Mariet Bogaerts uit Helvoirt een lezing in het HelvoirThuis. Het is de tweede lezing in een reeks die de Vereniging 55+ elke twee maanden in het HelvoirThuis organiseert.

Mariet Bogaerts was jarenlang werkzaam als advocaat en kinderechter. Zij begon haar loopbaan in 1974 op een advocatenkantoor in Boxtel, destijds opgericht door Miel. Als advocaat had ze een breed takenpakket waaronder het familierecht. In 2001 stapte Mariet over naar de rechtbank in Den Bosch waar zij rechter werd op de afdeling familie- en jeugdrecht. Zo kreeg zij onder meer te maken met uithuisplaatsingen, jeugdstrafzaken, psychiatrische zaken en gedwongen opnamen. Daarna was zij twee jaar raadsheer bij het Hof in Arnhem om haar carrière af te sluiten bij het Hof in Den Bosch.

Mariet wil haar ongetwijfeld boeiende ervaringen van haar werk graag met u delen op 23 januari. Mis deze lezing dus niet! Na de pauze is er alle gelegenheid om vragen aan haar te stellen.

Voor deze avond is de entree € 4,50 voor leden van Vereniging 55+, voor niet-leden € 5,50. De koffie / thee is inclusief.

Belangstellenden die geen vervoer hebben, kunnen dit laten weten: mail dan naar: annemarievh1@hotmail.com. U wordt dan opgehaald en thuisgebracht.

De derde lezing is ook al bekend: Gerard Donkers, directeur van het elektrotechnisch Welvaarts in Vught is op donderdag 26 maart present in het HelvoirThuis. Dit bedrijf legt zich vooral toe op technische hulpmiddelen die de woonsituatie voor mensen moet verbeteren. Noteer die datum alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt via ‘t hofblad.

Hebt u een leuk idee voor een gast? Laat het ons weten via bovenstaande mail.

De lezingen in het HelvoirThuis beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Om 20.15 is er een korte pauze, rond 21.00 uur sluiten we af.

Wij hopen u te ontmoeten bij de lezing op donderdag 23 januari!

De werkgroep Lezingen Vereniging 55+

Film ‘De Dirigent’ in HelvoirThuis

Vereniging 55 + Helvoirt is de afgelopen tijd op zoek gegaan naar een uitbreiding van activiteiten. Activiteiten die naar verwachting leden, maar ook niet-leden zullen aanspreken. Een van die activiteiten is het vertonen van films. Op verzoek van het bestuur van Vereniging 55 + heeft een clubje fervente filmliefhebbers (Marian van Houten, Jolanda Moelands, Jeannette Poels, Chrit van Enckevort) zich gebogen over de vraag waaraan films zouden moeten voldoen om interessant te zijn voor Helvoirtenaren. Dat zouden films moeten zijn die nog niet zo lang geleden in de bioscoop te zien zijn geweest en daar goed zijn ontvangen. Films, die geschikt zijn voor een groot publiek, die de aandacht vasthouden, niet al te diepgravend zijn en die behoren tot een populair genre: romantisch, spannend, humoristisch. Bovendien zou de plaats waar de films vertoond worden gemakkelijk bereikbaar moeten zijn: liefst met de fiets of te voet. En dat is de huiskamer van het HelvoirThuis. In het centrum van het dorp. En als je te voet of met de fiets komt kun je na afloop van de filmvoorstelling onder het napraten gerust nog een drankje nemen bij de bar. Want die blijft nog even open.

Als eerste in een reeks vertoont de Filmclub van Vereniging 55+ op donderdag 6 februari in de Huiskamer van het HelvoirThuis de speelfilm ‘De Dirigent’. Deze Nederlandse film, van regisseuse Maria Peters, werd met veel succes in 2018 en 2019 in de bioscoop gedraaid. De film vertelt het verhaal van Antonia Brico.

Brico werd in 1902 geboren in Rotterdam als Wilhelmina Wolthuis, maar vertrok in 1908 met haar adoptiefouders naar Amerika. Na haar conservatoriumopleiding in California en Berlijn debuteerde ze in 1930 als eerste vrouwelijke dirigent van het Berlijnse Filharmonisch Orkest. Haar bewogen leven als dirigent stond in het teken van veroveren en behouden van een belangrijke plaats in de door mannen overheerste dirigentenwereld.

De film begint om 8 uur ’s avonds, de zaal en de bar zijn om half 8 open. De film wordt zonder pauzes vertoond en duurt 137 minuten. De film is voor iedereen toegankelijk, maar leden van Vereniging 55+ betalen € 5,-, terwijl niet-leden € 6,- betalen. Wij vragen uitdrukkelijk om met gepast geld te betalen. Pinnen is helaas niet mogelijk.

En noteer alvast de data voor de volgende films: donderdag 5 maart en donderdag 2 april.

Namens de filmclub Vereniging 55+,

Chrit van Enckevort

Jo van Riel-Verstijnen in het zonnetje gezet

Jo van Riel-Verstijnen (73) uit Helvoirt is tijdens de kerstviering van onze club in het zonnetje gezet. Reden hiervan is haar jarenlange inzet bij de activiteitencommissie van Vereniging 55 + Helvoirt en nog meer bij andere clubs waar zij zich als bestuurslid inzette voor de club. De Helvoirtse werd voor de oorkonde voorgedragen door Vereniging 55+ Helvoirt. Jo van Riel ontving de oorkonde van verdiensten van de gemeente Haaren uit handen van locoburgemeester Adrienne Verschuren. Ruim honderd leden van Vereniging 55+ Helvoirt, familieleden, kinderen en kleinkinderen waren getuige van dit eerbetoon aan een rasechte bestuurder met een lange staat van dienst bij het vrijwilligerswerk.

Al heel jong zat de dame in het bestuur van de toenmalige KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren). Zij herinnert zich nog haar aanmelding als 15 jarige als aspirant-lid bij deze club. Jo: “Een jaar later werd ik pas echt lid”. Later trad Jo van Riel toe tot het bestuur van de KVO. Ruim 9 jaar verzorgde zij het secretariaat van deze ijverige club bekend als de Katholieke Vrouwen Organisatie.
Sinds 1978 tot op heden is zij actief als lector begrafenissen bij de Nicolaaskerk. Toch een staat van dienst van al ruim 42 jaar. Daarnaast meldde zij zich 30 jaar geleden aan bij het Nicolaaskoor van de Nicolaaskerk. Tot op heden bezoekt zij trouw de repetities en de vieringen in de kerk waarbij het koor de zang verzorgt.

Activiteitencommissie
Voor Vereniging 55+ Helvoirt zette de geëerde bewoner van Helvoirt zich al 15 jaar in voor de activiteitencommissie. Het is een groep mensen die allerlei activiteiten op de rit zet om de 55 plussers in Helvoirt te stimuleren actief te blijven maar ook te kunnen laten deelnemen aan busreizen, tuinen bezoek, kaartavonden, hobbyzaken, fietstochten en meer.
Totaal verrast onderging de geboren en getogen Helvoirtse de uitreiking van de oorkonde door de locoburgemeester Adrienne Verschuren. In haar slotwoord gaf Jo van Riel toe te stoppen met de activiteiten voor Vereniging 55+ Helvoirt omdat zij de leden niet meer kon helpen. Een warm applaus ontving de dit jaar verhuisde dame, van het buitengebied van Helvoirt naar het centrum van dit prachtige dorp, voor haar om-vangrijke reeks aan vrijwilligerswerk. Met enige emotie in haar stem sloot Jo van Riel af met : “Het doet me deugd dat mijn kinderen, mijn kleinkinderen en familie door hun aanwezigheid deze feestelijkheid extra inhoud geven.”

Christ Pijnenburg

Vughtse burgemeester komt naar het HelvoirThuis

Sinds kort is een werkgroep vanuit Vereniging 55+ bezig met het organiseren van lezingen die elke twee maanden in het HelvoirThuis zullen worden gehouden. Een ding staat vast: er komen spraakmakende gasten die een interessant verhaal hebben!

Op donderdag 28 november is de eerste lezing met de Vughtse burgemeester Roderick van de Mortel die vanaf 1 januari 2021 ook onze burgemeester is. Hoe kijkt hij naar Helvoirt? Wat staat ons te wachten? Van de Mortel zal deze avond eerst zelf het woord nemen, na de pauze is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

De gast voor de tweede avond is ook al bekend: op donderdag 23 januari komt Mariet Bogaerts uit Hel-voirt. Zij was jarenlang werkzaam als rechter bij de rechtbank in Den Bosch. Meer informatie volgt. Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Volgende lezingen worden gehouden in maart en mei. Na de vakantie pakken we dan de draad weer op. Via ‘t hofblad houden wij u op de hoogte.

Als introductie is de eerste lezing op 28 november voor ieder gratis; voor de tweede en volgende avonden is de entree voor 55+-leden € 4,50, voor niet-leden € 5,50. De koffie / thee is inclusief. Belangstellenden die geen vervoer hebben kunnen dit laten weten: mail dan naar: annemarievh1@hotmail.com. U wordt dan opgehaald en thuis gebracht.

Hebt u een leuk idee voor een gast? Laat het ons weten via bovenstaande mail.

De lezingen in het HelvoirThuis beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Om 20.15 uur is er een korte pauze, rond 21.00 uur sluiten we af.
Hopelijk zien we u op donderdag 28 november!

De werkgroep lezingen