Lezing van Mariet Bogaerts in HelvoirThuis

Op donderdag 23 januari geeft Mariet Bogaerts uit Helvoirt een lezing in het HelvoirThuis. Het is de tweede lezing in een reeks die de Vereniging 55+ elke twee maanden in het HelvoirThuis organiseert.

Mariet Bogaerts was jarenlang werkzaam als advocaat en kinderechter. Zij begon haar loopbaan in 1974 op een advocatenkantoor in Boxtel, destijds opgericht door Miel. Als advocaat had ze een breed takenpakket waaronder het familierecht. In 2001 stapte Mariet over naar de rechtbank in Den Bosch waar zij rechter werd op de afdeling familie- en jeugdrecht. Zo kreeg zij onder meer te maken met uithuisplaatsingen, jeugdstrafzaken, psychiatrische zaken en gedwongen opnamen. Daarna was zij twee jaar raadsheer bij het Hof in Arnhem om haar carrière af te sluiten bij het Hof in Den Bosch.

Mariet wil haar ongetwijfeld boeiende ervaringen van haar werk graag met u delen op 23 januari. Mis deze lezing dus niet! Na de pauze is er alle gelegenheid om vragen aan haar te stellen.

Voor deze avond is de entree € 4,50 voor leden van Vereniging 55+, voor niet-leden € 5,50. De koffie / thee is inclusief.

Belangstellenden die geen vervoer hebben, kunnen dit laten weten: mail dan naar: annemarievh1@hotmail.com. U wordt dan opgehaald en thuisgebracht.

De derde lezing is ook al bekend: Gerard Donkers, directeur van het elektrotechnisch Welvaarts in Vught is op donderdag 26 maart present in het HelvoirThuis. Dit bedrijf legt zich vooral toe op technische hulpmiddelen die de woonsituatie voor mensen moet verbeteren. Noteer die datum alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt via ‘t hofblad.

Hebt u een leuk idee voor een gast? Laat het ons weten via bovenstaande mail.

De lezingen in het HelvoirThuis beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Om 20.15 is er een korte pauze, rond 21.00 uur sluiten we af.

Wij hopen u te ontmoeten bij de lezing op donderdag 23 januari!

De werkgroep Lezingen Vereniging 55+

Film ‘De Dirigent’ in HelvoirThuis

Vereniging 55 + Helvoirt is de afgelopen tijd op zoek gegaan naar een uitbreiding van activiteiten. Activiteiten die naar verwachting leden, maar ook niet-leden zullen aanspreken. Een van die activiteiten is het vertonen van films. Op verzoek van het bestuur van Vereniging 55 + heeft een clubje fervente filmliefhebbers (Marian van Houten, Jolanda Moelands, Jeannette Poels, Chrit van Enckevort) zich gebogen over de vraag waaraan films zouden moeten voldoen om interessant te zijn voor Helvoirtenaren. Dat zouden films moeten zijn die nog niet zo lang geleden in de bioscoop te zien zijn geweest en daar goed zijn ontvangen. Films, die geschikt zijn voor een groot publiek, die de aandacht vasthouden, niet al te diepgravend zijn en die behoren tot een populair genre: romantisch, spannend, humoristisch. Bovendien zou de plaats waar de films vertoond worden gemakkelijk bereikbaar moeten zijn: liefst met de fiets of te voet. En dat is de huiskamer van het HelvoirThuis. In het centrum van het dorp. En als je te voet of met de fiets komt kun je na afloop van de filmvoorstelling onder het napraten gerust nog een drankje nemen bij de bar. Want die blijft nog even open.

Als eerste in een reeks vertoont de Filmclub van Vereniging 55+ op donderdag 6 februari in de Huiskamer van het HelvoirThuis de speelfilm ‘De Dirigent’. Deze Nederlandse film, van regisseuse Maria Peters, werd met veel succes in 2018 en 2019 in de bioscoop gedraaid. De film vertelt het verhaal van Antonia Brico.

Brico werd in 1902 geboren in Rotterdam als Wilhelmina Wolthuis, maar vertrok in 1908 met haar adoptiefouders naar Amerika. Na haar conservatoriumopleiding in California en Berlijn debuteerde ze in 1930 als eerste vrouwelijke dirigent van het Berlijnse Filharmonisch Orkest. Haar bewogen leven als dirigent stond in het teken van veroveren en behouden van een belangrijke plaats in de door mannen overheerste dirigentenwereld.

De film begint om 8 uur ’s avonds, de zaal en de bar zijn om half 8 open. De film wordt zonder pauzes vertoond en duurt 137 minuten. De film is voor iedereen toegankelijk, maar leden van Vereniging 55+ betalen € 5,-, terwijl niet-leden € 6,- betalen. Wij vragen uitdrukkelijk om met gepast geld te betalen. Pinnen is helaas niet mogelijk.

En noteer alvast de data voor de volgende films: donderdag 5 maart en donderdag 2 april.

Namens de filmclub Vereniging 55+,

Chrit van Enckevort

Jo van Riel-Verstijnen in het zonnetje gezet

Jo van Riel-Verstijnen (73) uit Helvoirt is tijdens de kerstviering van onze club in het zonnetje gezet. Reden hiervan is haar jarenlange inzet bij de activiteitencommissie van Vereniging 55 + Helvoirt en nog meer bij andere clubs waar zij zich als bestuurslid inzette voor de club. De Helvoirtse werd voor de oorkonde voorgedragen door Vereniging 55+ Helvoirt. Jo van Riel ontving de oorkonde van verdiensten van de gemeente Haaren uit handen van locoburgemeester Adrienne Verschuren. Ruim honderd leden van Vereniging 55+ Helvoirt, familieleden, kinderen en kleinkinderen waren getuige van dit eerbetoon aan een rasechte bestuurder met een lange staat van dienst bij het vrijwilligerswerk.

Al heel jong zat de dame in het bestuur van de toenmalige KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren). Zij herinnert zich nog haar aanmelding als 15 jarige als aspirant-lid bij deze club. Jo: “Een jaar later werd ik pas echt lid”. Later trad Jo van Riel toe tot het bestuur van de KVO. Ruim 9 jaar verzorgde zij het secretariaat van deze ijverige club bekend als de Katholieke Vrouwen Organisatie.
Sinds 1978 tot op heden is zij actief als lector begrafenissen bij de Nicolaaskerk. Toch een staat van dienst van al ruim 42 jaar. Daarnaast meldde zij zich 30 jaar geleden aan bij het Nicolaaskoor van de Nicolaaskerk. Tot op heden bezoekt zij trouw de repetities en de vieringen in de kerk waarbij het koor de zang verzorgt.

Activiteitencommissie
Voor Vereniging 55+ Helvoirt zette de geëerde bewoner van Helvoirt zich al 15 jaar in voor de activiteitencommissie. Het is een groep mensen die allerlei activiteiten op de rit zet om de 55 plussers in Helvoirt te stimuleren actief te blijven maar ook te kunnen laten deelnemen aan busreizen, tuinen bezoek, kaartavonden, hobbyzaken, fietstochten en meer.
Totaal verrast onderging de geboren en getogen Helvoirtse de uitreiking van de oorkonde door de locoburgemeester Adrienne Verschuren. In haar slotwoord gaf Jo van Riel toe te stoppen met de activiteiten voor Vereniging 55+ Helvoirt omdat zij de leden niet meer kon helpen. Een warm applaus ontving de dit jaar verhuisde dame, van het buitengebied van Helvoirt naar het centrum van dit prachtige dorp, voor haar om-vangrijke reeks aan vrijwilligerswerk. Met enige emotie in haar stem sloot Jo van Riel af met : “Het doet me deugd dat mijn kinderen, mijn kleinkinderen en familie door hun aanwezigheid deze feestelijkheid extra inhoud geven.”

Christ Pijnenburg

Vughtse burgemeester komt naar het HelvoirThuis

Sinds kort is een werkgroep vanuit Vereniging 55+ bezig met het organiseren van lezingen die elke twee maanden in het HelvoirThuis zullen worden gehouden. Een ding staat vast: er komen spraakmakende gasten die een interessant verhaal hebben!

Op donderdag 28 november is de eerste lezing met de Vughtse burgemeester Roderick van de Mortel die vanaf 1 januari 2021 ook onze burgemeester is. Hoe kijkt hij naar Helvoirt? Wat staat ons te wachten? Van de Mortel zal deze avond eerst zelf het woord nemen, na de pauze is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

De gast voor de tweede avond is ook al bekend: op donderdag 23 januari komt Mariet Bogaerts uit Hel-voirt. Zij was jarenlang werkzaam als rechter bij de rechtbank in Den Bosch. Meer informatie volgt. Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Volgende lezingen worden gehouden in maart en mei. Na de vakantie pakken we dan de draad weer op. Via ‘t hofblad houden wij u op de hoogte.

Als introductie is de eerste lezing op 28 november voor ieder gratis; voor de tweede en volgende avonden is de entree voor 55+-leden € 4,50, voor niet-leden € 5,50. De koffie / thee is inclusief. Belangstellenden die geen vervoer hebben kunnen dit laten weten: mail dan naar: annemarievh1@hotmail.com. U wordt dan opgehaald en thuis gebracht.

Hebt u een leuk idee voor een gast? Laat het ons weten via bovenstaande mail.

De lezingen in het HelvoirThuis beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Om 20.15 uur is er een korte pauze, rond 21.00 uur sluiten we af.
Hopelijk zien we u op donderdag 28 november!

De werkgroep lezingen

Thema-avond over dementie en muziek

Thema-avond over dementie en muziek

Meneer Janssen zit in een stoel bijna emotieloos voor zich uit te kijken; verloren in zijn eigen wereld. Zo zit hij bijna elke dag. Z’n dochter komt vaak op bezoek, maar ook zij kan moeilijk contact maken. Vandaag laat ze haar vader echter naar jazzmuziek van Glenn Miller en Bing Crosby luisteren. Net na de oorlog danste hij op deze muziek. Eerst lijkt hij niet te reageren, maar dan bewegen zijn handen en zingt hij sommige woorden mee. Na een kwartier kan ze zelfs een klein gesprek met hem voeren. Een emotioneel moment, want haar vader sprak al ruim een maand niet meer. Verhalen als deze zien en horen we steeds vaker. Muziek heeft invloed op gedrag en emoties.

Wat kan muziektherapie betekenen voor mensen met dementie?
In de praktijk hoor je met name dat welbevinden en kwaliteit van leven verbeteren. Mensen worden rustiger en zijn meer ontspannen. Hierdoor is het ook makkelijker om andere dingen, zoals korte gesprekken, te ondernemen met de mensen met dementie. Je ziet ook duidelijk dat het ook weerslag heeft op professionals—zoals verzorgenden en verpleegkundigen. Die gaan bijvoorbeeld zelf mee neuriën. De hele sfeer verbetert dus en dat heeft impact.

Muziek luisteren en maken kan eigenlijk bijna nooit kwaad. Op sommige momenten, zoals tijdens het eten, is extra afleiding wellicht niet gewenst. Meestal zal het echter de gemoedstoestand verbeteren. Het kan zijn dat een persoon met alzheimer al heel veel baat heeft bij het hebben van een radio of cd-speler. Als je iemand muziek laat luisteren, moet dit wel echt afgestemd zijn op wat de persoon graag luistert. Het zal namelijk vaak averechts werken om iemand die van klassieke muziek houdt naar volksliedjes te laten luisteren.

Mariska van Akkeren is werkzaam als muziektherapeut bij Vitalis en Reinier van Arkel.
Zij zal tijdens de thema-avond vertellen over de mogelijkheden van muziek en muziektherapie in het algemeen, in de thuissituatie en binnen de ouderenzorg. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld gericht op wat muziek voor invloed kan hebben op de mens.
Verder zal het gaan over muziek en het brein. Muziek kan namelijk effect hebben op autonome functies van het zenuwstelsel. Ook wordt besproken wat het belang is van voorkeursmuziek. Daarbij zal er worden ingezoomd op hoe muziek in te zetten in de thuissituatie. Op welke manier kun je muziek inzetten bij een familielid met bijvoorbeeld Alzheimer? En wat kan muziek voor iemand betekenen als het gaat om bijvoorbeeld rouwverwerking of angsten? Daarnaast zal het belang van muziek en bewegen besproken worden. Hierbij zullen ook tips gegeven worden over de inzet van muziek(therapie) en zullen er praktijkvoorbeelden getoond worden. Er zal ook ruimte zijn voor vragen en gesprek.

Deze thema-avond wordt georganiseerd door de werkgroep ‘Dementie Vriendelijke Gemeente Haaren’ en vindt plaats in gemeenschapshuis de Es te Esch op woensdag 13 november. Inloop vanaf 19 uur, Aanvang 19,30 uur en einde 21,30 uur. De toegang en de koffie of thee zijn gratis.

Cursus Bridgen voor beginners in Udenhout

Op maandag 20 januari 2020 gaat om 13.30 uur, na een onderbreking van enkele jaren, in Udenhout weer een cursus Bridge voor beginners van start. Jeanne de Kort, bridgedocente, en haar echtgenoot Kees de Kort, ervaren bridger, gaan deze cursus voor Contact50 Seniorenvereniging Udenhout verzorgen. Ook senioren uit Helvoirt kunnen zich voor deze cursus aanmelden.

Het volgende kunt u verwachten: De lessen worden gegeven via een professionele PowerPoint-presentatie. De lesmethode is Bridge in een Flits van wereldkampioen Berry Westra en gaat uit van de door de Nederlandse Bridgebond gepropageerde methode ‘Standaard Hoog’.De lessen bevatten ook opdrachtjes en aan het eind van elke les worden oefenspellen gespeeld onder deskundige begeleiding.

U ontvangt na elke les kopieën van de behandelde slides, zodat u na de les stap voor stap het geleerde zelf thuis kunt doornemen. Een apart cursusboek hoeft u niet aan te schaffen.

De cursus bestaat uit 13 bijeenkomsten: 12 lessen en een slotdrive met prijsjes en uitreiking van een certificaat. Hebt u belangstelling voor deze cursus? Leg dan de volgende data vast in uw agenda 2020: 20 en 27 januari, 3*, 10 en 17 februari, 2*, 9, 16, 23 en 30 maart, 6*en 20 april en 4 mei.

* Op deze data kan het zijn dat in overleg met de docenten de cursus in de ochtend óf in de avond plaatsvindt.

Aanmelden

U kunt zich individueel of als bridgepaar aanmelden tot en met 30 december via onze website www.contact50udenhout.nl of met het aanmeldformulier op p. 7 van onze nieuwsbrief ContActueel van november 2019.

Contact: Kees de Kort, T 06-10 15 00 09
Plaats: Kruisgebouw, Zeshoevenstraat 31
Tijd: vanaf 20 januari van 13.30 uur tot 16.00 uur
Kosten: **leden € 85,00 p.p.; niet-leden € 100,00 p.p. inclusief een kopje koffie of thee tijdens de pauze van elke les.
** Geldt voor leden van Vereniging 55+ Helvoirt en van KBO-Brabant.

 

Engelentafel

Kom je bij ons eten met kerst?
Kerst vieren we samen!
Dit proberen we te organiseren.
Bent u alleen en vindt u het gezellig om met kerst ergens anders te gaan lunchen of dineren, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij hebben een aantal adressen waar u uitgenodigd wordt om samen te lunchen of dineren.
Mocht u nog meer informatie willen kijkt u op de site www.engelentafel.nl of kunt u bellen met:
Crista Schuurmans 06 4042 2589
Gerrie van de Ven 06 1903 8860

Bourgondisch verantwoord eten met suikerziekte

Ontdek gezonde recepten onder begeleiding van een professionele kok en diabetesverpleegkundige

Op 22 oktober start in de Kooktuin te Esch een reeks van vier workshops ‘Gezond Koken’. Deze zijn gericht op mensen met suikerziekte die willen leren hoe zij gemakkelijk een gezonde maaltijd kunnen maken en zelf hun waardes beter onder controle kunnen houden. Tijdens de workshops maken de deelnemers gebruik van lokale producten, meestal direct uit de moestuin. De workshops zijn praktisch, informatief en gezellig. Voor meer informatie, contactgegevens en inschrijvingen ga je naar www.dekooktuin.com.

Lekker, praktisch en informatief
De workshops vinden eens per twee weken plaats op dinsdagavond van 17.30 tot 20.30 uur. In een groep van maximaal 10 deelnemers kook je onder begeleiding van een gediplomeerd kok (Catrien Kuijpers) en diabetesverpleegkundige (Irma Kuijs) een maaltijd die je daarna gezellig samen opeet. Naast allerlei recepten krijg je tijdens de workshops meer informatie over suikerziekte, leer je hoe jij jouw waardes door voeding kunt beïnvloeden en wissel je tips en ervaringen uit met andere deelnemers.

Bijzonder biologisch
De Kooktuin is een bijzondere plek met een prachtig wijds uitzicht op de velden. Daar ga je aan de slag met verse, onbewerkte producten of ingrediënten die je zelf plukt uit de moestuin. Je leert maaltijden koken zonder pakjes en zakjes, die lekker en goed zijn voor jouw lichaam.

Verantwoord en toch lekker
Catrien en Irma hebben beiden een passie voor lekker koken en eten. Zij laten in de workshops zien dat een gezonde maaltijd koken niet moeilijk is en zeker niet saai. Hun streven is om de deelnemers te laten ervaren dat gezond eten ook echt puur genieten kan zijn.

Deelname aan vier workshops inclusief maaltijd en educatie, kost € 100,-. Na afloop van elke workshop krijgen de deelnemers de recepten mee naar huis.

Meer informatie over de workshop of deelname hieraan, kun je vinden op www.dekooktuin.com.

Dagje Thuis in het HelvoirThuis

Op maandag 30 september is Frans van Lith op bezoek geweest bij Dagje Thuis in het HelvoirThuis. Dit tot groot plezier van onze bezoekers die ruim een uur lang hebben geluisterd naar luisterliedjes, gelachen om de verhalen en flink mee hebben gezongen bij de bekende nummers. Ze waren dan ook maar wat blij met vraag van Frans of hij maandelijks langs mag komen om nieuwe liedjes en stukjes uit te proberen voor zijn voorstellingen. Zeg maar een Try-out.

Dit is zomaar 1 van de leuke activiteiten die wij als team met onze bezoekers doen. Zo zijn we ook creatief bezig, hebben we een keer per kwartaal Natuur Beleving in combinatie met ‘t Heem en een vrijwilliger van IVN Oisterwijk, doen we spelletjes en zorgen we voor beweging. En dan ook nog een lekkere warme lunch tussen de middag van Caatjes Catering en op zijn tijd een kopje koffie of thee met een koekje of snoepje.

Zoals jullie zien zijn we elke maandag druk bezig om de bezoekers een heerlijke dag te bezorgen waarbij ze onder de mensen komen en hun eventuele mantelzorger een paar uur welverdiende tijd heeft voor zichzelf.

Maar om dit mooie project draaiende houden zijn ook wij afhankelijk van vrijwilligers. Dus heb je op maandag, wekelijks of 2-wekelijks, een halve dag tijd om mee onze bezoekers een heerlijke dag te bezorgen horen we heel graag van je. Je staat nooit alleen en er zijn mogelijkheden qua scholing.

Esther Schellekens: +31 6-30042286 (mag ook via WhatsApp)
of
Ineke Matheeuwsen: 06-83692717 of inekematheeuwsen@ContourdeTwern.nl

En natuurlijk zijn extra bezoekers ook welkom, ook hiervoor kunt u contact opnemen met Ineke Matheeuwsen