Klusjesdienst

De Klusjesdienst van onze vereniging is vooral bestemd voor leden die zelf niet in staat zijn een eenvoudig klusje in en rondom het huis uit te voeren en die om wat voor reden dan ook, geen beroep kunnen doen op familie en/of vrienden.
Aan de volgende voorbeelden van kleine klusjes moet je denken:

  • Lekkende kraan verhelpen
  • Ophangen van schilderij / plank e.d.
  • Instellen van radio en televisie
  • Vervangen van een lamp
  • Bijvullen van de centrale verwarming
  • Herstellen van rolgordijnen
  • Reparatie van schemerlampen e.d.
  • Vervangen van filters van de afzuigkap
  • Hulp bij kleine computerproblemen
  • Leren omgaan met nieuwe (huishoudelijke) apparaten

Echt kleine klusjes die iemand zelf niet (meer) kan maar te klein zijn om er een vakman voor te vragen!
Zijn er onkosten aan het klusje verbonden b.v. vanwege een onderdeel dat moet worden vervangen en gekocht, dan dient de aanvrager die zelf te betalen. Is de klus te groot of te moeilijk dan wordt doorverwezen naar een bedrijf.

Hoe werkt het?
Als u een klusje hebt dat valt onder de beschrijving in dit artikel dan kun je een aanvraag indienen bij de contactpersoon Klusjesdienst: Arianne van Oerle-van der Vaart, ( 06 2752 8268 )
Bij de aanvraag hoort zij over welke klus het gaat en beoordeelt of jouw aanvraag past binnen de bedoelingen en mogelijkheden van de klusjesdienst. Als dat zo is zegt zij dat ze de hulpvraag uitzet. Zij zet de vraag op de App en de klusser meldt zich bij haar.
De vrijwilliger van de klusdienst zal dan een afspraak met je maken zodat je weet wie er komt en wanneer. Na gedane arbeid koppelt de vrijwilliger het resultaat aan de contactpersoon terug. En dat werkt.
De werkgroep Klusjesdienst bestaat naast contactpersoon Arianne van Oerle-van der Vaart uit de klussers: Piet van Iersel, Wim van Hooft, Ton van Heel en Ad van Hattum.