Ouderenadviseur bij Ouderen Samen

Ervaringen van een ouderenadviseur, sinds 2018 vrijwilliger

Namens Ouderen Samen schrijven we inwoners van de gemeente Vught vanaf 75 jaar aan en nodigen hen uit voor een gesprek of huisbezoek. In zo’n gesprek geven we informatie over voorzieningen. Dit kan gaan over lokale voorzieningen in de gemeente of algemeen geldende voorzieningen. De benaderde personen geven zelf aan of ze op deze uitnodiging ingaan. Soms willen mensen alleen een informatiemap. Deze geven we dan af met de aantekening erbij dat ze altijd contact op kunnen nemen als dat nodig is.

Laat je op tijd informeren

Daarnaast vragen we iedereen om aan te geven, via telefoon of e-mail, of ze gebruik willen maken van een huisbezoek of persoonlijk gesprek. In de praktijk merk ik dat als dit telefonisch gebeurt er vaak naar voren komt dat een huisbezoek meerwaarde heeft. Er hoeft niet iets aan de hand te zijn, een gesprek kan ook een preventieve werking hebben, zodat je weet waar je in de toekomst aan kan kloppen voor hulp of activiteiten bijvoorbeeld. Mijn ervaring is dat mensen dit erg prettig vinden. Ook vinden mensen het soms jammer dat ze deze informatie nu pas ontvangen, omdat het eerder van pas was gekomen.

Boven 75 jaar of eerder als je wilt

Ouderen Samen werkt wijkgericht, dit betekent dat de inwoners van elke wijk gemiddeld om de 4 à 5 jaar aan de beurt zijn om benaderd te worden. Hierdoor kan het zijn dat we mensen pas op latere leeftijd bereiken, omdat hun wijk dan pas aan de beurt is. Dat kan jammer zijn en daarom wil ik hier nog eens benadrukken dat Ouderen Samen er is voor alle inwoners van 55 jaar en ouder. Je bent altijd welkom om een beroep te doen op ons. Na de Coronatijd is er weer ruimte om in persoonlijke gesprekken informatie te verstrekken, samen naar vragen te kijken en naar oplossingen te zoeken.

Ik nodig iedereen van harte uit om hier gebruik van te maken.

Naast ouderenadviseur ben ik ook cliëntenondersteuner bij Ouderen Samen. Mocht er bijvoorbeeld in een gesprek naar voren komen dat het nodig is om een beroep te doen op een voorziening vanuit de WMO, dan kan ik hierbij ondersteuning bieden.

Wil je ook graag informatie en advies?

Kijk op onze website wat er mogelijk is. En laat het ons weten als je informatie nodig hebt om goed geïnformeerd ouder te worden in Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

Kees van de Wouw

www.ouderensamen.nl
email: info@ouderensamen.nl

telefoon: 073-6565350

Lezing dementie en het levenseinde

Op woensdag 7 juni 2023 bij Huize Elisabeth, St. Elisabethstraat 2, Vught
Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.

Lezing dementie en het levenseinde door Hans van Amstel-Jonker

In de lezing is aandacht voor euthanasie in zijn algemeenheid, de knelpunten bij dementie en wat te doen als euthanasie niet meer mogelijk is.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Zij helpt mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te hebben.

De NVVE heeft een stappenplan ontwikkeld voor mensen die na een diagnose dementie hun leven niet meer tot het einde uit willen leven. Dit stappenplan wordt nader toegelicht en na de lezing uitgereikt aan de bezoekers.
Ook het belang van het opstellen wilsverklaringen wordt toegelicht. Na de lezing (40 minuten) is er een korte pauze. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

De toegang is gratis.

Aanmelding voor deze avond is verplicht: Klik op de link hier aanmelden

U komt dan op de website van Huis73, vult daar de benodigde gegevens in en u ontvangt uw ticket in uw mailbox.
Als dit te ingewikkeld is, stuur dan een mail naar: geheugencafevught@gmail.com en u ontvangt een bevestiging.

Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegenwoordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.

Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen en ABZ.

Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.

Vervoer

Seniorenbus
Abonnees van de Seniorenbus Vught melden hun vervoersverzoek uiterlijk één week tevoren bij de Seniorenbus: tel 073-711 3191. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 12:30 uur. Zie: www.seniorenbusvught.nl

AutoMaatje
Geen abonnee van de Seniorenbus Vught en geen eigen vervoer? Maak gebruik van AutoMaatje. Bel uiterlijk 2 dagen van tevoren op maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:30 uur: 073 303 5860 of mail automaatjevught@gmail.com

Met vriendelijke groet,

De werkgroep GeheugenCafé Vught, Helvoirt, Cromvoirt,
Marianne Bax, Marianne van Boxtel, Henriëtte van Lamoen, Anneke van Wijmen