Filosofiecursus ‘Over Dood’

De Dood is sinds de Oudheid een filosofisch vraagstuk van de eerste orde geweest. De Griekse filosoof Epicurus (341-270 v.Chr.) verwoordde het zo:

“De dood gaat ons niet aan. Zolang we er zijn, is de dood er niet, en wanneer de dood er is, zijn wij er niet meer”.

In deze cursus komen diverse aspecten aan de orde zoals leven en dood, het raadsel van de dood, de dood in de kunst, de angst voor de dood, rituelen en het hiernamaals.

De cursus zal worden gegeven in 5 middagsessies door Willem van Loo op de maandagen 14, 21, 28 maart en 4 en 11 april 2022 in de Rode Rik van 14.00 tot ca. 16.30 uur. De kosten voor de vijf middagen inclusief koffie/thee bedragen € 25,–, graag de eerste bijeenkomst contant betalen.

Willem verheugt zich op aandachtige toehoorders.

Voor meer informatie kun je mailen naar: info@ouderensamen.nl

Cursus mantelzorg bij dementie

Zorgt u als partner, familie of naaste voor iemand met dementie?

In de tweedelige mantelzorgcursus krijgt u tips en handvatten om goed om te kunnen gaan met uw naaste, zodat u zich beiden prettig voelt. Ook wordt ingegaan op hoe u de zorg goed kan volhouden en de rolverandering die plaatsvindt nadat dementie is vastgesteld. Tijdens de cursus is veel aandacht voor uw vragen, ervaringen en zorgen. We leren door elkaars ervaringen te bespreken.

De onderwerpen die aan bod komen:
– het geheugen en het brein
– vormen van dementie, het ziekteproces
– omgaan met iemand met dementie
– omgaan met onbegrepen gedrag
– zorgen voor uzelf als mantelzorger
– rouw
– regelzaken

Aangezien het uitgebreide onderwerpen zijn, vragen we u aan het begin van de cursus om aan te geven welk onderwerp voor u belangrijk is.

Data cursus: dinsdag 15 maart en dinsdag 22 maart 2022
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur.
De cursus start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Locatie: Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 48, Vught, in de multiruimte.

Deelname : € 35,- per persoon. Inbegrepen zijn koffie, thee en een cursusmap.

Aanmelden en betalen per pin vóór 8 maart bij de receptie van Woonzorgcentrum Theresia.

Cursusleiders: Esther Tetteroo, specialist dementie en ouderenzorg en
Marianne van Boxtel, medewerker ondersteuning mantelzorg Vughterstede
Info: m.vanboxtel@vughterstede.nl of telefoon: 06-400 880 24 / (073) 658 1199

Klassiek in beeld

Muziek is het voedsel van de ziel. In het leven van ons allemaal speelt muziek letterlijk een hoofdrol om ons gevoel te vormen en te uiten. Maar muziek bestaat in vele soorten. Een troost: ze is voor iedereen! Klassiek, populair, licht, zwaar, met of zonder gebruik van instrumenten, muziek raakt altijd wel een snaar die ons doet trillen van vreugde, verdriet, vrolijkheid, ontroering of welk gevoel ook!

Maar de zogenaamde klassieke muziek staat toch wel bij de meesten als hoogste aangeschreven. Niet terecht overigens, maar toch….

De Muzieksalon presenteert op originele wijze in enkele afleveringen de groten uit de muzikale periodes van de klassieke muziek. In het eerste deel komen de misschien wel meest bekende aan bod: Bach en Mozart. In beeld en geluid wordt het leven van hen geschetst, gelardeerd met prachtige delen van hun werk.

  • De machtige Bach, grondlegger van de barokmuziek, maar ook uitvinder van muzikale technieken en ritmes die tot heden alle muziek bepalen, zelfs de popmuziek!
  • Dan Mozart, het kind-genie, schepper van honderden werken voor alle instrumentale en vocale bezettingen.

Maar hun levens gaan niet over rozen. Succes en persoonlijk verdriet bestempelen hun geniale werk en zijn er de weerslag van.

Wie meer wil weten en horen van deze muzikale monumenten moet zeker komen luisteren en kijken. Presentatie: Jo van Dinther.

Donderdag 24 februari 2022 | 14:00 – 16:00 uur | Rode Rik, Van Sonstraat 49, Vught | Entree € 2,–

Uitsluitend toegang met QR code met booster op papier òf via de QR Corona Check app. Mondkapje op bij binnenkomst.

www.ouderensamen.nl

40 dagen geen druppel 

Zet u vanaf 2 maart 2022 uw alcoholgebruik even op pauze?

Tijdens het koken, bij het eten, voor de televisie en als slaapmutsje. Onderzoek toont aan: we grijpen steeds makkelijker naar een wijntje, borrel of een glas koud bier. Uit onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat 75 procent van de 55-plussers zichzelf elke dag een glaasje (of meer) inschenkt. Het aantal senioren met een uit de hand gelopen drinkgewoonte stijgt en baart zorgen.

Om mensen bewust te maken van hun drinkgedrag, organiseert KBO-PCOB samen met IkPas de actie 40 dagen geen druppel. De actie loopt dit jaar van woensdag 2 maart tot Pasen (14 april).

Waarom de 40 dagen-tijd?

De 40 dagen tijd is een periode van inkeer en bezinning, waarin u uzelf dingen ontzegt en u bewuster wordt van wat ertoe doet. Door een periode bewust te bezinnen, ontstaat er ruimte om het effect te ervaren van het laten van dingen die misschien niet zo goed voor uzelf zijn. Het is bij uitstek een manier om met uzelf een uitdaging aan te gaan.

Schrijf je nu in via www.ikpas.nl/ en ga samen met jouw vrienden, familie, kennissen op 2 maart de uitdaging aan.

op zoek naar ouderenadviseurs / cliëntondersteuners

Ouderen Samen is op zoek naar ouderenadviseurs/cliëntondersteuners, enthousiaste 55-plussers, die senioren in Vught, Helvoirt en Cromvoirt willen bezoeken en adviseren over uiteenlopende onderwerpen.

Heel wat vragen
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en moeten meer zelf regelen. Stichting Ouderen Samen wil senioren ondersteunen om zo lang mogelijk prettig en zelfstandig te blijven wonen. Het is begrijpelijk dat hierover heel wat vragen zijn. Daarom zoeken we nieuwe vrijwilligers ter uitbreiding van het team ouderenadviseurs / cliëntondersteuners.

Wie zijn de vrijwilligers?
Ouderenadviseurs bezoeken senioren thuis in Vught, Helvoirt en Cromvoirt.
Je luistert en vraagt door om de vraag van de oudere duidelijk te krijgen.
Je informeert, adviseert en activeert de senioren om gebruik te maken van de regelingen en voorzieningen die aansluiten op hun vraag (ouderenadvies).
Daar waar nodig ondersteun je hen bij het aanvragen hiervan en het keukentafelgesprek (cliëntondersteuning). Je maakt een beknopt verslag van het huisbezoek en koppelt dat later terug naar de oudere.

Wat vragen wij van onze ouderenadviseurs en cliëntondersteuners?
Interesse in de doelgroep ouderen, goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden, empathisch vermogen, stressbestendigheid, kunnen omgaan met feedback, vraaggericht te werk kunnen gaan, beschikbaarheid overdag voor gemiddeld 4 uur per week, bereidheid tot het bieden van continuïteit voor een langere periode, bereidheid tot deelname aan overleg en bijscholings-bijeenkomsten.

Wat bieden wij?
Een hecht team van ouderenadviseurs en cliëntondersteuners, de mogelijkheid om zelfstandig je uren in te delen, professionele ondersteuning en organisatie; tweemaandelijks overleg/intervisie, onkostenvergoeding, opleiding, bijscholing en een vrijwilligersverzekering (afgesloten door de Gemeente).

Opleiding tot ouderenadviseur/cliëntondersteuner
Nieuwe vrijwilligers starten zodra het kan ivm corona met een (gratis)
opleiding tot ouderenadviseur van 5 dagdelen. Alvorens zelf op huisbezoek
te gaan loop je een keer mee met een ervaren vrijwilliger. Als je eenmaal
goed ingewerkt bent als ouderenadviseur komt na verloop van tijd een
vervolgopleiding voor cliëntondersteuner.

Interesse in het vrijwilligerswerk werk van ouderenadviseur /cliëntondersteuner?
Aanmelden voor een kennismakingsgesprek met voorzitter Anneke van Wijmen en de projectleider ouderenadvies en/of cliëntondersteuning kan per e-mail via
info@ouderensamen.nl.
Je krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek. Informatie over dit vrijwilligerswerk bij Kees van de Wouw (06 1479 6759) of Harrie van der Aa (06 2940 6038)

JONGE MENSEN MET DEMENTIE

Op woensdag 9 februari vindt het Geheugencafé plaats bij
WZC Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught

Aanvang 19.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.

JONGE MENSEN MET DEMENTIE

door Bart Lips en Miriam van der Burgt

Op deze avond nemen Bart Lips (voormalig casemanager) en Miriam van der Burgt (casemanager) ons mee in de wereld van jonge mensen met dementie, een vak apart. Ze geven informatie over diagnose, ziektebeeld en procesverloop. Ook geven ze uitleg over het expertisecentrum voor Jonge Mensen met Dementie Vivent te Rosmalen, waar Miriam werkzaam is.

In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen, die jonger zijn dan 65 jaar, dementie. Deze personen hebben verschillende problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen.

Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. Bij het woord dementie denkt men het eerste aan problemen met het geheugen. Bij dementie op jonge leeftijd vallen juist veranderingen in het gedrag meer op. Het gaat bijvoorbeeld mis op het werk. Het huishouden wordt een probleem. Of iemands naasten merken veranderingen op, zoals in het gedrag of met de taal. De omgeving herkent deze gedragsveranderingen meestal niet meteen als verschijnselen van dementie. Vaak denken mensen dat iemand overspannen of depressief is, of relatieproblemen heeft. Wanneer men te horen krijgt dat het veranderde gedrag door dementie komt, geeft dit duidelijkheid en wat rust bij de familie.

Wanneer iemand op jonge leeftijd dementie krijgt, is het verliesproces ingrijpend. Jonge mensen spelen vaak nog een actieve rol in de maatschappij. Ze willen hun positie als kostwinner en opvoeder niet snel opgeven. Ook willen ze hun andere bezigheden, rollen en verantwoordelijkheden niet verliezen. Zoals autorijden of het regelen van geldzaken. Jonge mensen met dementie zijn over het algemeen lichamelijk fit. Daardoor hebben ze de neiging zichzelf beter in te schatten dan ze in werkelijkheid zijn. Ze geven de regie over hun leven niet gemakkelijk uit handen. Daarnaast beseffen jonge mensen met dementie vaak beter dat ze ziek zijn. Gevoelens van machteloosheid en frustratie zijn daarom veel heftiger.

De toegang is gratis. Omdat we voor iedereen een zitplaats willen garanderen, verzoeken we je aan te melden per email via  geheugencafevught@gmail.com
We hanteren de coronamaatregelen zoals coronacheck en dragen van een mondkapje totdat je op je plaats zit.

Tijdens deze avond is ook de Geheugenbibliotheek vertegenwoordigd met informatiemateriaal en boeken over dementie.

Het Geheugencafé is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught en wordt georganiseerd door een werkgroep met vertegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 Bibliotheek Vught, Ouderen Samen, Vereniging 55+ Helvoirt en ABZ.

Het Geheugencafé Vught wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Vught.

Vervoer

Seniorenbus
Abonnees van de Seniorenbus Vught melden hun vervoersverzoek uiterlijk één week tevoren bij de Seniorenbus: Tel 073-711 3191. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. Zie: www.seniorenbusvught.nl

AutoMaatje
Geen abonnee van de Seniorenbus Vught en geen eigen vervoer? Maak gebruik van AutoMaatje. Bel uiterlijk 2 dagen van tevoren: 073-206 8140 of mail automaatje@welzijnvught.nl . Zie: www.welzijnvught.nl/anwb-automaatje-deelnemers/