Seniorenbussen worden voor één dag ‘Stembus’

Gratis met de Seniorenbus Vught naar het stembureau

Op 18 november vinden er in Vught en Helvoirt herindelingsverkiezingen plaats. Dan wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. Die gaat de komende 5.5 jaar het beleid in Vught bepalen. Het is voor onze lokale democratie van groot belang dat iedereen in Vught die kiesgerechtigd is, gebruik kan maken van het democratisch grondrecht om haar of zijn volksvertegenwoordiger te kunnen kiezen. Dat geldt ook voor senioren, en met name ook voor die senioren die niet over eigen vervoersmiddelen beschikken om naar het stembureau te gaan. Daarom rijdt op 18 november a.s. de Seniorenbus Vught alle senioren die daar behoefte aan hebben gratis naar het stembureau. In Vught, maar ook in Cromvoirt èn Helvoirt

Hoe werkt het?

Tot 17 november kunnen senioren zich melden bij de planning van de Seniorenbus Vught (073-711 3191 of seniorenbusvught@gmail.com ). Die is dagelijks van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tot 13.00 uur. U moet daarbij aangeven van welke van de drie bloktijden U gebruik wilt maken: tussen 10.00 en 12.00 uur; tussen 13.00 en 15.00 uur of tussen 17.00 en 19.00 uur. U geeft uw adres en telefoonnummer op en U krijgt vóór 18 november te horen hoe laat U wordt opgehaald. Het is handig als U dan met de jas aan klaar staat. Wij kiezen stembureaus die makkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn. Blinden of slechtzienden brengen we naar het stembureau in Zaal van Berkel, waar voor hen speciale voorzieningen, zoals een stem-mal,  aanwezig zijn.

Wat moet U meenemen?

Neem uw stempas mee plus uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Uw rollator kan ook met de bus mee.

Nog andere voorwaarden?

U moet zelfstandig kunnen in- en uitstappen en zelf uw gordel om kunnen doen. Verder moet u in de bus (en in het stembureau) een mondkapje dragen. En natuurlijk klachtenvrij zijn.

gedeeltelijke sluiting van het HelvoirThuis

Het bestuur van TinH heeft besloten het HelvoirThuis gedeeltelijk te sluiten, dat wil zeggen dat het HelvoirThuis dagelijks slechts geopend zal zijn van 10:00 tot 13:00 uur.

De verschillende activiteitengroepen die van het HelvoirThuis gebruik maken stoppen met ingang van maandag 19 oktober.

Indien er een of meer groepen de komende tijd wel weer doorgaan, dan neemt de leiding van de betreffende activiteitengroep(en) daarover contact op met de betrokken leden.

Mondkapje in het HelvoirThuis

Het wordt dringend aangeraden om een mondkapje op te zetten wanneer je in het HelvoirThuis de publieke binnenruimte betreedt.

Draag een mondkapje als je als gast (boven de 13 jaar) het gemeenschapsdeel van het HelvoirThuis binnenkomt. Dus in de:

· Huiskamer
· Gangen en toiletten
· Vergaderruimten
· Sportzaal

Wanneer je op je plaats zit mag het mondkapje af.
Zodra je gaat lopen zet je het mondkapje weer op. Alvast bedankt!

Groetjes Jan en Sietske