Beweegroute Helvoirt

U leest het inderdaad goed, was er eerder sprake van een bewegingstuin en ook van een kwiekroute, sinds de laatste vergadering in november hebben de initiatiefnemers definitief gekozen om de route waar zowel toestellen als sportieve opdrachten in verwerkt zijn de naam te geven zoals boven het stukje wordt aangegeven.

Beweegroute dekt ook de lading beter en de toevoeging Helvoirt zorgt er voor dat deelnemers niet naar de Guldenberg of Vught gaan.

De jeugd van Helvoirt heeft inmiddels ook  kennis gemaakt met een gedeelte van de route en daarbij via de sponsorloop een groot bedrag bij elkaar gesprokkeld. Het is ook tekenend voor de Helvoirtse bevolking dat er ook financieel flink wordt meegeleefd met het project.

Met de werkgroep hebben we de route al diverse keren gelopen en steeds komen er weer nieuwe ideeën op ons pad om de route zo optimaal mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat jong en oud aan deze route kunnen deelnemen en het is dan ook een uitdaging om bij elk toestel een aangepaste oefening qua leeftijd te bedenken.

De werkgroep heeft inmiddels de route uitgezet, is bezig geld binnen te halen en heeft alles in een mooie presentatie gezet. De opdracht is nu uitgezet bij twee professionele organisaties die voorstellen moeten gaan doen die tegemoet komen aan onze wensen.

Onze wensen zijn velerlei. Een route die voor alle leeftijden is te gebruiken met toestellen die gebruiksvriendelijk en hufterproof zijn. We willen ook toestellen die gemaakt zijn van natuurlijke materialen zoals hout en elk ander materiaal waarbij de veiligheid het belangrijkste uitgangspunt is.

Ook de gemeente werkt positief mee en wil na de totstandkoming zorgen voor onderhoud en controle van de route en de toestellen.

We hopen dat de beweegroute Helvoirt in 2018 gerealiseerd gaat worden.

Carla Poppelier en Rob Mesman