De nieuwe Donorwet is door de Eerste Kamer en naar verwachting treedt deze wet in juli 2020 in werking. Wat betekent dat voor u? Welke regels gelden tot de invoering van de wet?

Totdat de wet is ingevoerd, blijft het huidige donorsysteem van kracht. Dat betekent dat u geen orgaandonor bent, tenzij u dat zelf kenbaar maakt in het Donorregister. Staat u daar al geregistreerd als donor? Dan hoeft u niets te doen en blijft uw registratie als donor van kracht. Ook na de invoering van de nieuwe wet.

Ik sta nog niet geregistreerd

De overheid gaat iedereen die 18 jaar of ouder is verzoeken om een keuze te maken en deze te registreren. Als iemand niets van zich laat horen, volgt een herinnering. Wanneer iemand zes weken na de herinnering nog niet heeft gereageerd, komt in het donorregister ‘geen bezwaar’ te staan.

Het grote verschil met de huidige regeling bij geen keuze ervanuit gegaan werd dat u geen donor wilde zijn. Door de nieuwe aanpak betekent geen keuze dat u (na herinneringen) als automatisch als donor geregistreerd wordt.

Ik wil geen orgaandonor zijn

Dan kunt u dat – ook nu al – kenbaar maken in het Donorregister.

Wat als nabestaanden bezwaar hebben?

Bij de verplichte donorregistratie bestaan straks 4 opties:

- Nee, ik geef geen toestemming

- Ja, ik geef toestemming/Ik heb geen bezwaar

- Mijn partner of familie beslist

- De door mij gekozen persoon beslist

Als iemand middels ‘Ja, ik geef toestemming’ zijn of haar wens kenbaar heeft gemaakt, is de persoon orgaandonor. Bij ‘Geen Bezwaar’ door de keuze niet kenbaar te maken, kunnen nabestaanden orgaandonatie tegenhouden. Volgens de initiatiefnemers van de wet blijft de rol van nabestaanden groot: ze moeten het laatste woord kunnen blijven geven bij orgaandonatie. Maar hoe dit precies geregeld wordt, is (nog) niet duidelijk.

Wat als mijn wensen veranderen?

Iedereen met een donorregistratie kan zijn of haar voorkeur altijd wijzigen. Dat is nu zo en dat blijft zo.

Donorclausule?

Ondertussen hebben de notarissen zich voorbereid op deze nieuwe wet. Zij ontwikkelden een donorclausule die kan worden opgenomen in een levenstestament. Daarin staat een instructie voor de nabestaanden over wat er met je lichaam moet gebeuren. De nieuwe registratie ‘geen bezwaar’ zou volgens de notarissen voor twijfels kunnen zorgen bij nabestaanden. Daarnaast zou te er weinig ruimte zijn tot nuance in het register terwijl de beslissing vaak genuanceerder ligt.